Wymagania dla pomieszczeń pracy

Wymagania dla pomieszczeń pracy

26 września 2018

Przepisy ogólne, które określają wymagania dla pomieszczeń pracy znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku. Przepisy mówią m.in. o pomieszczeniach pracy, które znajdują się poniżej poziomu otaczającego terenu.

Wymagania dla pomieszczeń pracy – podłogi i stropy

W pomieszczeniach oraz na drogach, które znajdują się w obiektach budowlanych, podłogi powinny spełniać określone wymagania. Muszą być one:

  • stabilne,
  • równe,
  • nieśliskie,
  • niepylące,
  • odporne na ścieranie i nacisk
  • łatwe do utrzymania w czystości.

Jeżeli podłoga wykonana jest z materiału będącego dobrym przewodnikiem ciepła lub jeśli przy wykonywaniu pracy występuje jej zamoczenie, to w przejściach oraz w miejscach do stania i siedzenia powinny znajdować się podesty izolujące od zimna lub wilgoci. Ewentualnie powinny być stosowane inne środki izolujące. Wymagania dla pomieszczeń pracy określają, jakie powinny być takie podesty. Powinny być one stabilne i wytrzymałe na obciążenia użytkowe. Muszą również zabezpieczać przed poślizgiem i potknięciem oraz być łatwe do utrzymania w czystości.

Wymagania dla pomieszczeń pracy, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe

W pomieszczeniach, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe palnych par, pyłów lub gazów z powietrzem, powierzchnie podłóg powinny być wykonane z materiału niepowodującego iskrzenia mechanicznego lub wyładowań elektrostatycznych.

W pomieszczeniach magazynowych oraz na drogach, które znajdują się w obiektach budowlanych, powinny być umieszczony informacje o dopuszczalnym obciążeniu stropów.

Pomieszczenia pracy poniżej poziomu otaczającego terenu

Pomieszczenia stałej pracy nie powinny być lokalizowane poniżej poziomu otaczającego terenu. Są jednak pewne wyjątki, np. jeśli wymaga tego rodzaj produkcji (np. w chłodniach czy rozlewniach win).

Poniżej poziomu otaczającego terenu mogą znajdować się pomieszczenia pracy w garażach, kotłowniach i warsztatach podręcznych, w pomieszczeniach handlowych, usługowych oraz gastronomicznych w ulicznych przejściach podziemnych, podziemnych stacjach komunikacyjnych i tunelach, w domach handlowych i hotelach oraz w obiektach zabytkowych. Jednak tylko pod warunkiem zachowania wymagań przepisów techniczno-budowlanych i po uzyskaniu zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

Udostępnij: