Wymagania dla różnych typów ŚOI

Wymagania dla różnych typów ŚOI

19 września 2018

Wymagania dla różnych typów ŚOI można znaleźć w Dyrektywie 89/686/EWG. Oprócz wymagań podstawowych dokument określa również wymagania dodatkowe, m.in. dla ŚOI do użytku w niezwykle niebezpiecznych sytuacjach, dla ŚOI wyposażonych w części składowe, które mogą być regulowane lub odłączane przez użytkownika, oraz dla ŚOI przeznaczonych do podłączania innych, zewnętrznych urządzeń uzupełniających.

ŚOI do użytku w niezwykle niebezpiecznych sytuacjach

W przypadku ŚOI do użytku w niezwykle niebezpiecznych sytuacjach karta informacyjna, dołączana przez producenta danego środka ochrony indywidualnej, musi zawierać w szczególności dane przeznaczone do wyłącznego użytku przez kompetentne i przeszkolone osoby. Takie osoby powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje do właściwej interpretacji danych zawartych w karcie informacyjnej oraz do zapewnienia właściwego stosowania ŚOI przez użytkownika.

Karta informacyjna powinna również zawierać opis procedury do zastosowania w celu sprawdzenia, czy ŚOI zostały prawidłowo dostosowane i czy prawidłowo funkcjonują podczas ich noszenia przez użytkownika.

Jeśli ŚOI wyposażone są w urządzenia alarmowe, uruchamiane w przypadku braku normalnie przewidzianego poziomu ochrony, to wówczas muszą one być zaprojektowane i umieszczone w taki sposób, aby użytkownik mógł je zauważyć w warunkach użytkowania, do których są wprowadzane na rynek.

Wymagania dla różnych typów ŚOI – ŚOI wyposażone w części składowe, które mogą być   regulowane lub odłączone przez użytkownika

Wszystkie części składowe środków ochrony indywidualnej, które mogą być regulowane lub odłączona przez użytkownika celem wymiany, muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby umożliwić ich regulację, wymianę i odłączanie bez używania narzędzi.

ŚOI  przeznaczone do podłączania innych zewnętrznych urządzeń uzupełniających

Niektóre ŚOI zawierają system, który umożliwia połączenie je z innym, uzupełniającym urządzeniem. W takim wypadku mechanizm łączący musi być zaprojektowany i wykonany, ab umożliwić jego montaż tylko do właściwego urządzenia.

Udostępnij: