Wyposażenie ADR pojazdu do 3,5 t

Wyposażenie ADR pojazdu do 3,5 t

7 grudnia 2020

Środki transportu, które przewożą towary niebezpieczne, powinny być przystosowane wyposażone i oznakowanie zgodnie z umową ADR. Jakie powinno być wyposażenie ADR pojazdu do 3,5 t?

Wyposażenie ADR pojazdu do 3,5 t – wyposażenie przeciwpożarowe

Pojazdy przewożące substancje lub towary niebezpieczne muszą mieć na wyposażeniu odpowiednie środki przeciwpożarowe. Jeżeli dopuszczalna masa całkowita jednostki transportowej nie przekracza 3,5 t, konieczne są minimum 2 gaśnice (minimalna całkowita pojemność gaśnic na pojazd do 3,t to 4 kg):

 • gaśnica do gaszenia pożaru silnika lub kabiny – co najmniej jedna o minimalnej pojemności 2 kg;
 • dodatkowa gaśnica proszkowa – co najmniej jedna gaśnica  o minimalnej pojemności 2 kg.

Pojemności dotyczą proszku gaśniczego (lub równoważnej pojemności innych odpowiednich środków gaśniczych).

Wymagania dla gaśnic

Zgodnie z przepisami środki transportowe przewożące towary niebezpieczne powinny być wyposażone w co najmniej jedną gaśnicę o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg dla grup pożarów ABC. Środek gaśniczy powinien być odpowiedni do użycia w pojeździe i powinien spełniać odpowiednie wymagania normy EN3 Gaśnice przenośne, część 7 (EN3-7:2004 + A1:2007). Gaśnice przenośne powinny być zaopatrzone w plombę potwierdzającą, że nie były one używane.

Inne wyposażenie i środki ochrony indywidualnej

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu ADR do 3,5 t:

 • tablice ADR;
 • klin pod koła – dla każdego pojazdu o odpowiednim rozmiarze w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz średnicy jego kół;
 • dwa trójkąty ostrzegawcze;
 • przenośne urządzenia oświetleniowe;
 • walizka ADR, a w niej: płyn do płukania oczu, kamizelka ostrzegawcza, para rękawic ochronnych oraz ochrona oczu (np. okulary ochronne).

Wyposażenie ADR pojazdu do 3,5 t – wyposażenie dodatkowe

Dodatkowe wyposażenie skrzynki ADR, wymagane dla niektórych klas:

 • maska ucieczkowa dla każdego członka załogi pojazdu;
 • łopata;
 • osłona otworów kanalizacyjnych;
 • pojemnik do zbierania pozostałości.

Elementy wyposażenia powinny być dobrane odpowiednio do numerów nalepek ostrzegawczych ADR, właściwych do załadowanych towarów.

Udostępnij: