Nalepki ostrzegawcze ADR – wzory

Nalepki ostrzegawcze ADR – wzory

10 stycznia 2020

Nalepki ostrzegawcze ADR odpowiednie do zagrożeń różnych klas.

Nalepki ADR – opis

Nalepki ostrzegawcze ADR – Zagrożenie klasy 1

Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi

 • Nr 1 – podklasy 1.1, 1.2, 1.3

Czarny symbol (eksplodująca bomba) na pomarańczowym tle. Cyfra „1” w dolnym narożu.

 • Nr 1.4 (podklasa 1.4), nr 1.5 (podklasa 1.5), nr 1.6 (podklasa 1.6)

Czarne cyfry na pomarańczowym tle. Numery podklas powinny mieć wysokość około 30 mm i grubość około 5 mm (dla nalepki o boku 100 mm). Cyfra „1” w dolnym narożu.

** Miejsce wpisania podklasy – nie należy wypełniać w przypadku, jeżeli wybuchowość jest zagrożeniem dodatkowym.

* Miejsce na wpisanie zgodności – nie należy wypełniać w przypadku, jeżeli wybuchowość jest zagrożeniem dodatkowym.

Zagrożenia klasy 2 – gazy

 • Nr 2.1 – gazy palne

Symbol (czarny lub biały płomień – oprócz nalepek zgodnych ze wzorem, umieszczonych na butlach i nabojach gazowych stosowanych do gazów UN 1011, 1075, 1965 i 1978, na których symbole, tekst i numery mogą mieć kolor naczynia, o ile zapewniony jest odpowiedni kontrast) na czerwonym tle. Cyfra „2” w dolnym narożu.

 • Nr 2.2 – gazy niepalne i nietrujące

Czarny lub biały symbol (butla od gazu) na zielonym tle. Cyfra „2” w dolnym narożu.

 • Nr 2.3 – gazy palne

Czarny symbol (czaszka i piszczele) na białym tle. Cyfra „2” w dolnym narożu.

Nalepki ostrzegawcze ADR – Zagrożenie klasy 3 – materiały zapalne ciekłe

 • Nr 3 – materiały zapalne ciekłe

Czarny lub biały symbol (płomień) na czerwonym tle. Cyfra „3” w dolnym narożu.

Zagrożenia klasy 4

Zagrożenie klasy 4.1

 • Nr 4.1 – materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stale

Czarny symbol (płomień) na białym tle z siedmioma czerwonymi, pionowymi pasami. Cyfra „4” w dolnym narożu.

Zagrożenia klasy 4.2

 • Nr 4.2 – materiały podatne na sapozapalenie

Czarny symbol (płomień) na dwukolorowym tle – górna połowa biała, dolna połowa czerwona. Cyfra „4” w dolnym narożu.

Zagrożenia klasy 4.3

 • Nr 4.3 – materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne

Czarny lub biały symbol (płomień) na niebieskim tle. Cyfra „4” w dolnym narożu.

Nalepki ostrzegawcze ADR – Zagrożenie klasy 5

Zagrożenia klasy 5.1

 • Nr 5.1 – materiały utleniające

Czarny symbol (płomień nad kołem) na żółtym tle. Cyfra „5.1” w dolnym narożu.

Zagrożenia klasy 5.2

 • Nr 5.2 – nadtlenki organiczne

Czarny lub biały symbol (płomień) na dwukolorowym tle – górna połowa czerwona, dolna połowa żółta. Cyfra „5.2” w dolnym narożu.

Zagrożenia klasy 6

Nalepki ostrzegawcze ADR – zagrożenia klasy 6.1

 • Nr 6.1 – materiały trujące

Czarny symbol (czaszka i piszczele) na białym tle. Cyfra „6” w dolnym narożu.

Zagrożenia klasy 6.2

 • Nr 6.2 – materiały zakaźne

Dolna połowa może zawierać napis „MATERIAŁ ZAKAŹNY” oraz „W RAZIE USZKODZENIA LUB WYCIEKU NATYCHMIAST POWIADOMIĆ WŁADZE PUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA”.

Czarny symbol (trzy półksiężyce nałożone na koło) i napisy na białym tle. Cyfra „6” w dolnym narożu.

Zagrożenia klasy 7 – materiały promieniotwórcze

 • Nr 7A, kategoria I – BIAŁA

Czarny symbol (trójlistek) na białym tle. W dolnej połowie nalepki obowiązkowy czarny napis: „RADIOACTIVE”, „CONTENTS…”, „ACTIVITY…”.

Jeden pionowy, czerwony pasek po wyrazie „RADIOACTIVE”. Cyfra „7” w dolnym narożu.

 • Nr 7B, kategoria II – ŻÓŁTA

Czarny symbol (trójlistek) na dwukolorowym tle – górna połowa żółta z białym obrzeżem, dolna połowa biała. W dolnej połowie obowiązkowy czarny napis: „RADIOACTIVE”, „CONTENTS…”, „ACTIVITY…” oraz napis w czarnej ramce „TRANSPORT INDEX”.

Dwa pionowe, czerwone paski po wyrazie „RADIOACTIVE”. Cyfra „7” w dolnym narożu.

 • Nr 7C – kategoria III – ŻÓŁTA

Czarny symbol (trójlistek) na dwukolorowym tle – górna połowa żółta z białym obrzeżem, dolna połowa biała. W dolnej połowie obowiązkowy czarny napis: „RADIOACTIVE”, „CONTENTS…”, „ACTIVITY…” oraz napis w czarnej ramce „TRANSPORT INDEX”.

Trzy pionowe, czerwone paski po wyrazie „RADIOACTIVE”. Cyfra „7” w dolnym narożu.

 • Nr 7E – materiał rozszczepialny klasy 7

Białe tło, w górnej połowie nalepki obowiązkowy czarny napis „FISSILE”. W dolnej połowie nalepki napis w czarnej ramce „CRITICALITY SAFETY INDEX”. Cyfra „7” w dolnym narożu.

Nalepki ostrzegawcze ADR – zagrożenia klasy 8

 • Nr 8 – materiały żrące

Czarny symbol (krople wyciekające z dwóch probówek, atakujące rękę i metal) na dwukolorowym tle – górna połowa biała, dolna połowa czarna z białym obrzeżem. Cyfra „8” w dolnym narożu.

Zagrożenia klasy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne

 • Nr 9

Symbol (siedem czarnych, pionowych pasów w górnej połowie) na białym tle. Podkreślona cyfra „9” w dolnym narożu.

 • Nr 9A

Symbol (siedem czarnych, pionowych pasów w górnej połowie oraz grupa ogniw, jedno uszkodzone i emitujące płomień, w dolnej połowie) na białym tle. Podkreślona cyfra „9” w dolnym narożu.

Udostępnij: