Zakaz postoju (znak B-35)

Zakaz postoju (znak B-35)

1 maja 2020

Znak B-35 oznacza zakaz postoju pojazdu, czyli unieruchomienia pojazdu (niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego) na dłużej niż 1 minuta. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta może być wskazany napisem na znaku lub na umieszczonej pod nim tabliczce.

Znak „zakaz postoju” stosowany jest w miejscach, w których występuje konieczność ograniczenia postoju na drodze. Tabliczka z zakazem powinna być umieszczona po tej stronie drogi, na której zakaz ma obowiązywać (przepis dotyczy także dróg jednokierunkowych). Stosuje się go również w miejscach, w których ze względu na warunku ruchu należy umożliwić krótkotrwałe unieruchomienie pojazdu w celu zabrania lub wysadzenia pasażera przed takimi obiektami jak np. urzędy, różnego rodzaju instytucje czy budynki użyteczności publicznej.

Znak zakaz postoju a możliwość postoju pojazdu

W miejscach, gdzie obowiązuje zakaz postoju, a mimo to możliwe jest dopuszczenie postoju pojazdu poza jezdnią, na poboczu, na chodniku lub w zatoce, należy:

  • wskazać możliwość postoju znakiem D-15, D-18 lub D-19 albo znakiem poziomym P-18 / P-19;
  • ewentualnie – pod znakiem zakazu umieścić tabliczkę z napisem „Nie dotyczy chodnika / pobocza”.

Znaki B-35 może być wykonany dwustronnie. Ich umieszczenie na drogach dwukierunkowych ułatwia orientację kierowcom, którzy zamierzają podjechać do lewej krawędzi jezdni.

Tabliczki do znaku „zakaz postoju”

W celu oznaczenia początku, kontynuacji lub uchylenia przed skrzyżowanie zakazu postoju stosuje się, łącznie ze znakiem odpowiednie tabliczki.

Tabliczka T-25a

Wskazuje początek zakazu. Stosowana jest, gdy zakaz rozpoczyna się między skrzyżowaniami.

Tabliczka T-25b

Wskazuje kontynuację zakazu. Stosowana jest:

  • za każdym miejscem przeznaczonym do zawracania (poza skrzyżowaniem),
  • za wyjazdem z drogi gruntowej lub wewnętrznej na drogę publiczną,
  • za wyjazdem z obiektu przydrożnego,
  • co 200 – 250 m, jeżeli długość odcinka drogi objętego zakazem postoju (między skrzyżowaniami) w obszarze zabudowanym wynosi ponad 400 m,
  • co 400 – 500 m, jeżeli długość odcinka drogi objętego zakazem postoju (między skrzyżowaniami) poza obszarem zabudowanym wynosi ponad 800 m;

Tabliczka T-25c

Wskazuje koniec zakazu. Umieszcza się ją na końcu odcinka jezdni (drogi) objętego zakazem postoju – z wyjątkiem przypadku, gdy na dalszym odcinku obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

Tabliczka T-26

Stosowana jest w celu wskazania strony placu, przy której obowiązuje zakaz postoju. Znak z tą tabliczką umieszcza się w środku boku objętego zakazem, równolegle do jego krawędzi. Znak B-35 z tabliczką T-26 stosowany jest w celu zapewnienia przejezdności dróg pożarowych na placach, a także w pobliżu obiektów specjalnych.

Zakaz postoju

Jeśli zakaz postoju nie obowiązuje całą dobę, to wówczas na znaku lub na tabliczce pod znakiem podaje się godziny obowiązywania zakazu.

Jeżeli dopuszczalne jest zatrzymanie pojazdu na czas dłuższy niż 1 minuta, na znaku powinna znajdować się stosowna informacja.

Jeśli natomiast zachodzi konieczność wprowadzenia znakiem B-35 okresowych ograniczeń postoju, to znak należy umieścić co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem i zaopatrzyć w tabliczkę z napisem np. „Od dnia…”, „W dniach…” itp. Dzień miesiąca należy wpisać cyframi arabskimi, natomiast miesiąc – rzymskimi.

Odstępstwa od obowiązywania znaku dla niektórych rodzajów pojazdów wyraża się przez umieszczenie tabliczki z napisem „Nie dotyczy…”.

Udostępnij: