Zakaz ruchu w obu kierunkach – znak B-1

Zakaz ruchu w obu kierunkach – znak B-1

13 czerwca 2020

Zakaz ruchu w obu kierunkach – co oznacza, kiedy się stosuje, kogo dotyczy i jakie są odstępstwa od stosowania się do znaku?

Znak B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak B-1 stosuje się w celu zamknięcia odcinka drogi dla ruchu wszelkich pojazdów.

Przyczyną zamknięcia ruchu na drodze i ustawienia znaku zakazu B-1 mogą być w szczególności:

 • prowadzenie robót w pasie drogowym;
 • zły stan techniczny drogi, zagrażający bezpieczeństwu ruchu, np. uszkodzenie jezdni, obiektu mostowego;
 • przeznaczenie drogi do innych celów niż ruch pojazdów;
 • przeznaczenie drogi do ruchu tylko określonych rodzajów pojazdów, np. autobusów komunikacji miejskiej i taksówek.

Odstępstwa od stosowania się do znaku oznaczającego zakaz ruchu w obu kierunkach

Jeżeli dopuszcza się odstępstwa od stosowania znaku B-1, to na tabliczce pod znakiem umieszcza się napis „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd, którego znak nie dotyczy, np.

 • „Nie dotyczy TAXI”,
 • „Nie dotyczy samochodów osobowych”,
 • „Nie dotyczy pojazdów MPK”,
 • „Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia”,
 • „Nie dotyczy pojazdów służb miejskich” (przez pojazdy służb miejskich należy rozumieć pojazdy straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego oraz przedsiębiorców, m.in. oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i dróg, wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowniczych, energetycznych, telekomunikacyjnych),
 • „Nie dotyczy mieszkańców posesji od nr … do nr …. ulicy …”.

Usytuowanie znaku B-1

Jeśli znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” umieszczony jest na wylocie ze skrzyżowania, to na wlotach pozostałych dróg, odpowiednio do warunków lokalnych, stosuje się znaku dopełniające:

 • zakazu B-21 (zakaz skręcania w lewo),
 • B-22 (zakaz skręcania w prawo),
 • znaki nakazu od C-1 do C-8
  • C-1 – nakaz jazdy w prawo przed znakiem,
  • C-2 – nakaz jazdy w prawo za znakiem,
  • C-3 – nakaz jazdy w lewo przed znakiem,
 • C-4 – nakaz jazdy w lewo za znakiem,
  • C-5 – nakaz jazdy prosto,
  • C-6 – nakaz jazdy prosto lub w prawo,
 • C-7 – nakaz jazdy prosto lub w lewo,
  • C-8 – nakaz jazdy w prawo lub w lewo,
 • znaki F-6 (uprzedzenie o znaku za skrzyżowaniem).

Tabliczka „Nie dotyczy”

W przypadku, gdy pod znakiem B-1 umieszczona jest tabliczka z napisem „Nie dotyczy…”, wówczas pod zastosowanymi dopełniającymi znakami zakazu lub nakazu należy również umieścić tabliczki z takimi samymi napisami.

Jeżeli zakaz ruchu nie obowiązuje całą dobę, na znaku podaje się, w jakich godzinach obowiązuje, np. „w godz. 16 – 19”, „w godz. 21 – 6”.

FAQ

Kogo dotyczy znak drogowy B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”?

Znak B-1 stosowany jest w celu zamknięcia odcinka drogi dla wszelkich pojazdów. Na tak oznakowanej drodze zakaz ruchu dotyczy również kolumn pieszych, jeźdźców, a także poganiaczy.

Czy osoba niepełnosprawna musi stosować się do znaku B-1?

Zgodnie z przepisami osoby niepełnosprawne lub kierowcy przewożący takie osoby mogą nie stosować się do następujących znaków drogowych: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38, B-39. Warunkiem jest zachowanie szczególnej ostrożności i nieutrudnianie poruszania się innym kierowcom.

Co oznacza znak B-1, a co B-2 „zakaz wjazdu”?

Znak drogowy B-1 oznacza, że na danym odcinku drogi obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach. Znak B-2 stosuje się w celu wskazania zakazu wjazdu wszelkich pojazdów na drogę lub jezdnię, ale od strony jego umieszczenia.

Udostępnij: