Przekreślony znak „TAXI”

Przekreślony znak „TAXI”

29 stycznia 2020

Przekreślony znak „TAXI”, czyli gdzie zaczyna się, a gdzie się kończy postój taksówek.

Wszyscy wiemy, że za postój w niedozwolonym miejscu, np. na wyznaczonym postoju dla taksówek, grozi mandat. Okazuje się jednak, że oznakowanie postoju taxi i przekreślony znak „TAXI” są dla wielu kierowców mylące. Przekreślony znak zakazu na ogół oznacza, że za znakiem zakaz ten się kończy. Logicznie rzecz biorąc, tak powinno być również w przypadku znaku D-20 (Koniec postoju taksówek). Powinno, ale logika nie ma tu nic do rzeczy. Trzeba znać przepisy.

Przekreślony znak „TAXI” – jak interpretować znak?

Według przepisów postój taksówek musi być oznaczony dwoma znakami – D-19 (Postój taksówek) lub D-19a (Postój taksówek bagażowych) oraz D-20, który mówi o końcu tego postoju. Dlaczego przekreślony znak „TAXI” oznacza początek postoju? Wytłumaczenie znajdziemy, sięgając do załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach.

Znaki D-19 i D-19a

Jak możemy przeczytać w załączniku do Rozporządzenia, znak D-19 stosuje się w celu oznaczenia początku odcinka jezdni przeznaczonego tylko dla postoju taksówek osobowych. Analogicznie znak D-19a stosowany jest do oznaczenia początku odcinka jezdni przeznaczonego na postój taksówek bagażowych.

Dalej znajdziemy informację, że znaki D-19 oraz D-19a powinny być wykonywane jako dwustronne i umieszczane przy krawężniku obok miejsca, na które podjeżdża pierwsza z oczekujących taksówek.

Znaki D-20 i D-20a

Znak D-20, oznaczający koniec postoju taksówek (oraz znak D-20a, oznaczający koniec postoju taksówek bagażowych) stosuje się w celu oznaczenia końca odcinka jezdni, który przeznaczony jest do postoju taksówek. Znak umieszcza się na końcu wyznaczonego miejsca postojowego.

Co ciekawe, jeśli długość odcinka przeznaczonego do postoju nie została określona znakiem D-20, to oznacza to, że postój taksówek może odbywać się w odległości do 20 metrów od znaku D-19.

Przekreślony znak „TAXI” – koniec czy początek postoju?

Jak to jest, gdzie jest koniec, a gdzie początek postoju taksówek? Warto zapamiętać, że przekreślony znak „TAXI” oznacza tak naprawdę początek postoju. Można zatem parkować przed przekreślonym znakiem D-20 oraz za znakiem D-19. Natomiast mandat grozi nam, jeśli zaparkujemy przed znakiem D-19 i za znakiem D-20. Chyba najprościej zapamiętać, że znaki D-19 oraz D-20 wyznaczają pewną strefę, na której parkować mogą jedynie taksówki.

FAQ

Czy można parkować na miejscu oznaczonym znakiem D-19?

wyposażonych i oznakowanych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób oraz ich bagażu – za opłatą ustaloną na podstawie taksometru lub aplikacji mobilnej. Kierowcom, którzy nie stosują się do oznakowania, grozi mandat w wysokości 100 zł i jeden punkt karny.

Jakie wymiary powinien mieć znak D-19 „postój taksówek”?

Znak D-19 występuje tylko w jednej wielkości – bez względu na rodzaj drogi, na której się znajduje. Powinien mieć następujące wymiary: długość podstawy 600 mm, wysokość 300 mm.

Gdzie kończy się postój taksówek?

Miejsce, w którym kończy się postój taksówek oznacza się znakiem informacyjnym D-20 („koniec postoju taksówek”). Jeśli na postoju nie umieszczono znaku D-20, to wówczas kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.

Udostępnij: