Zakaz wjazdu pojazdów (o długości / masie całkowitej większej niż …)

Zakaz wjazdu pojazdów (o długości / masie całkowitej większej niż …)

5 października 2020

Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m, o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t i o nacisku osi większym niż …t – znaki zakazu B-17, B-18, B-19.

Znak B-17 – zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …m

Znak B-17 stosuje się przed miejscami, w których skręcanie lub zawracanie pojazdów o długości większej niż wskazana na znaku jest bardzo utrudnione lub niemożliwe. Potrzeba zastosowania takiego znaku zakazu może występować:

  • na drogach o bardzo małych promieniach łuków poziomych,
  • przy wjazdach na promy nieprzystosowane do przewozu do długich pojazdów,
  • na ulicach bez przejazdu, na których zawracanie długich pojazdów byłoby utrudnione lub niemożliwe,
  • w innych miejscach, gdzie wjazd tego typu pojazdów powodowałby utrudnienia w ruchu.

Znak B-18 – zakaz wjazdu samochodów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t

Znak zakaz wjazdu B-18 stosuje się przed odcinkami dróg, na których nośność jest niewystarczająca dla przejazdu pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń.

Na znaku podaje się wartość wynikającą z rzeczywistej nośności obiektu lub drogi. W uzasadnionych przypadkach znak ten może być stosowany również w związku z istnieniem przy drodze obiektów zabytkowych lub innych, dla których wstrząsy wynikające z ruchu ciężkich pojazdów byłyby szkodliwe.

O ograniczeniach wynikających ze znaków B-18 kierowcy powinni być poinformowani odpowiednio wcześniej – w tym celu stosuje się znaki uzupełniające F-5 i F-6.

Znak B-19 – zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … t

Znak B-19 stosuje się przed:

  • odcinkami dróg, których nośność nawierzchni nie jest dostosowana do nacisku osi pojedynczej pojazdu wynoszącego 80 kN,
  • odcinkami dróg krajowych, których nośność nie jest dostosowana do nacisku 100 kN.

Na drogach o nawierzchni dostosowanej do nośności 100 kN, na których jadący nie są informowani o podwyższonej nośności nawierzchni znakami z numerem drogi, stosuje się znaki B-19 z wartością 10 t. Z kolei na odcinkach dróg o nawierzchni dostosowanej do nośności 115 kN stosuje się znaki B-19 z wartości 11,5 t.

Udostępnij: