Zakaz wjazdu – znak B-2

Zakaz wjazdu – znak B-2

29 czerwca 2020

Zakaz wjazdu. Gdzie i w jakim celu stosuje się znak B-2, w jakich warunkach kierowcy określonych pojazdów nie muszą się stosować do zakazu?

Znak drogowy B-2, oznaczający zakaz wjazdu stosuje się w celu wskazania zakazu wjazdu wszelkich pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia. Znak dotyczy również kolumn pieszych, a także jeźdźców i poganiaczy.

Zakaz wjazdu, tabliczka „nie dotyczy”

Pod znakiem B-2 może być umieszczona tabliczka z napisem „Nie dotyczy”, na której znajduje się symbol pojazdu lub wyrażenie określające, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego taką tabliczką.

Zastosowanie znaku B-2

Znak „zakaz wjazdu” stosuje się:

  • na drogach, na których ustalono jeden kierunek ruchu;
  • na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych, jeśli szerokość pasa, który dzieli jezdnie, jest większa niż 6 metrów; znak umieszcza się przy lewej jezdni, również w miejscach do zawracania;
  • na wysepkach kanalizujących ruch, jeżeli nie można umieścić znaku C-9 (nakaz jazdy z prawej strony znaku) w miejscach, w których ustalono tylko wyjazd z obiektu przydrożnego, np. z parkingu czy stacji paliwowej; w obiektach zajmujących znaczną powierzchnię znak ten można umieścić również w celu wskazania, że wyjazd z obiektu, w miejscach wjazdu do niego, jest zabroniony;
  • jeśli istnieje potrzeba zamknięcia z jednej strony wjazdu na drogę dwukierunkową.

Zakaz wjazdu a jezdnia otwarta dla ruchu dla określonych pojazdów

Jeżeli na jezdni ruch jest otwarty w jednym kierunku tylko dla określonych pojazdów, np. dla karetek pogotowia, pojazdów straży pożarnej, autobusów komunikacji publicznej czy rowerów, to wówczas na wlocie, na którym rozpoczyna się pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów, umieszcza się znak B-2 „zakaz wjazdu” wraz z tabliczką z napisem określającym pojazdy, których zakaz nie dotyczy. Np. „Nie dotyczy karetek pogotowia”, „Nie dotyczy pojazdów straży pożarnej”, „Nie dotyczy MZA” lub tabliczki T-22, jeśli zakaz nie dotyczy rowerów.

Na przeciwległym wlocie umieszcza się odpowiednio znak F-18, F-18a, F-18 b lub D-3 z tabliczką T-22.

Jeżeli na wylocie ze skrzyżowania zastosowano znak B-2, to na wlotach pozostałych umieszcza się odpowiednie znaki dopełniające.

Udostępnij: