Zakaz wyprzedzania – znak B-25 i B-26

Zakaz wyprzedzania – znak B-25 i B-26

23 listopada 2020

Znaki zakazu B-25 (zakaz wyprzedzania) i B-26 (zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe).

Zakaz wyprzedzania

Drogowy znak zakazu B-25 stosuje się w celu zabronienia wyprzedzania pojazdami silnikowymi innych pojazdów silnikowych wielośladowych, jeżeli wykonanie takiego manewru stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Ustawiany jest w szczególności:

  • na wąskich jezdniach;
  • na stromych wzniesieniach;
  • przed zwężonymi odcinkami dróg lub na tych odcinkach, jeżeli pojazdy powinny poruszać się tylko po jednym pasie ruchu (w jednym kierunku);
  • w przypadku, gdy brak widoczności niezbędnej do wykonania tego manewru jest niewłaściwie oceniany przez kierujących.

Znaku B-25 nie stosuje się na jezdniach, na których istnieją co najmniej dwa pasy ruchu dla jednego kierunku, nawet wówczas, gdy następuje zmniejszenie liczby pasów ruchu (np. z czterech lub trzech do dwóch oraz z dwóch do jednego).

Tabliczka T-23

Jeśli istnieje konieczność wprowadzenia zakazu wyprzedzania tylko dla określonych pojazdów, pod znakiem B-25 umieszcza się tabliczkę T-23 (a – j) z symbolem pojazdu.

Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znak drogowy B-26 stosuje się, aby zabronić wyprzedzania samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t innych pojazdów silnikowych wielośladowych, jeśli wykonanie manewru stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Znak ustawia się w szczególności:

  • na wąskich jezdniach,
  • na stromych wzniesieniach lub spadkach,
  • przy dużym natężeniu ruchu i znacznym udziale samochodów ciężarowych.

Może być również stosowany ze względu na potrzeby organizacji ruchu, np. jeśli konieczne jest utrzymanie samochodów ciężarowych na prawym pasie ruchu.

Znak B-26 zabrania wyprzedzania również przez pojazdy specjalne lub używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe.

Koniec zakazu wyprzedzania

Znak B-27 stosowany jest w celu uchylenia zakazu wyprzedania, jeśli odcinek drogi objęty tym zakazem kończy się przed skrzyżowaniem. Umieszcza się go w miejscu, w którym zakaz przestaje obowiązywać.

Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znak B-28 stosowany jest w celu uchylenia zakazu wyprzedzania, jeżeli odcinek drogi objęty tym zakazem kończy się przed skrzyżowaniem. Analogicznie, jak w przypadku znak B-27, umieszczany jest w miejscu, w którym zakaz przestaje obowiązywać.

Udostępnij: