Zakaz zawracania

Zakaz zawracania

16 listopada 2020

Kiedy stosuje się znak zakazu B-23 „zakaz zawracania”? Czy po znaku B-23 można skręcać lewo? Gdzie nie wolno zawracać?

Zakaz zawracania

Znak B-23 stosuje się w celu zabronienia zawracania, jeżeli manewr ten, zwłaszcza gdy jest wykonywany często, może powodować utrudnienie ruchu. Zakaz zawracania może być ustanowiony w szczególności, gdy natężenie ruchu jest duże, a szerokość drogi (jezdni) lub pasa dzielącego jezdnie jest stosunkowo mała.

Na jakim odcinku drogi obowiązuje znak B-23 i gdzie się go umieszcza?

Znak zakazu B-23 dotyczy odcinka drogi od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie. Umieszcza się go:

  • w pobliżu skrzyżowania, jeżeli ma dotyczyć tylko skrzyżowania,
  • w oddaleniu od skrzyżowania, jeżeli zakaz ma objąć również odcinek drogi poprzedzający skrzyżowanie.

Koniec zakazu zawracania

Znak B-24 stosuje się w celu uchylenia zakazu zawracania, jeżeli odcinek drogi objęty tym zakazem kończy się przed skrzyżowaniem. Znak umieszcza się w tym miejscu, w którym zakaz przestaje obowiązywać.

Koniec zakazów

Znak B-42 stosuje się na końcu odcinka drogi objętego więcej niż jednym zakazem, wyrażonym za pomocą znaków B-23, B-25, B-26, B-29, B-33, jeżeli zakazy mają być odwołane przed skrzyżowaniem. Jeśli spośród np. dwóch lub trzech zakazów ma być uchylony tylko jeden, stosuje się znak z symbolem barwy szarej odwoływanego zakazu, np. B-24 (koniec zakazu zawracania).

Zakaz zawracania a zakaz skrętu w lewo

Zakaz wykonywania manewru może być wyrażony również znakiem B-21 (zakaz skręcania w lewo). Różnica polega na tym, że zakaz B-23 dotyczy tylko zawracania, natomiast znak B-21 oznacza, że na skrzyżowaniu nie można ani skręcać w lewo, ani zawracać.

Znak B-23 obowiązuje od miejsca umieszczenia do najbliższego skrzyżowania włącznie. Znak B-21 zabrania zawracania tylko na najbliższym skrzyżowaniu, co oznacza, że manewr można wykonać na odcinku drogi pomiędzy znakiem a skrzyżowaniem.

Gdzie nie wolno wykonywać manewru zawracania?

Zgodnie z przepisami zawracanie jest niedozwolone:

  • w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej,
  • na autostradzie,
  • na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego,
  • w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.
Udostępnij: