Zakaz skręcania w lewo, w prawo i zawracania – oznakowanie i zasady

Zakaz skręcania w lewo, w prawo i zawracania – oznakowanie i zasady

13 lipca 2020

Znaki B-21 (zakaz skręcania w lewo) i B-22 (zakaz skręcania w prawo) zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku. Znak B-21 dodatkowo zabrania manewru zawracania.

Zakaz skręcania w lewo – znak B-21

Znak zabrania skręcania w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Stosuje się go przed skrzyżowaniami na drogach, na których przy dużym natężeni ruchu na wprost w obu kierunkach pojazdy skręcające w lewo utrudniałyby ruch i zmniejszały przepustowość danego skrzyżowania.

Gdzie umieszcza się i gdzie obowiązuje znak B-21?

Umieszczenie znaku B-21 w obrębie skrzyżowania oznacza, że dotyczy on tylko najbliższej jezdni, przed którą się znajduje. Stosuje się go także jako znak dopełniający w przypadku znaków B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) oraz B-2 (zakaz wjazdu). Znak oznaczający zakaz skrętu w lewo powinien być umieszczony w odległości do 50 m przed skrzyżowaniem oraz na jezdni jednokierunkowej powtórzony bezpośrednio przed skrzyżowaniem po lewej stronie. Zaleca się powtórzyć znak bezpośrednio przed skrzyżowaniem, na jezdni dwukierunkowej, po prawej stronie.

Zaleca się również uzupełnić znak B-21 odpowiednimi odmianami znaku F-7, wskazującymi możliwość wykonania skrętu przy wykorzystaniu przyległego układu dróg. Znaki wskazujące sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo na najbliższym skrzyżowaniu umieszcza się łącznie ze znakiem B-21, natomiast znaku wskazujące sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo na następnym skrzyżowaniu umieszcza się samodzielnie przed skrzyżowaniem, na którym rozpoczyna się trasa objazdowa.

Znak B-21 w postaci świetlnej

Znak B-21 w postaci świetlnej może być stosowany na skrzyżowaniach, na których warunki ruchu powodują konieczność okresowego zabronienie skręcania pojazdów. Znak włączany jest automatycznie przy określonym natężeniu ruchu pojazdów lub przez służby monitorujące ruch.

Zakaz skręcania w prawo – znak B-22

Znak stosuje się w celu zabronienia skręcania pojazdów w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, w szczególności ze względu na:

  • mały promień łuku;
  • małą szerokość jezdni drogi odgałęziającej się w prawo;
  • warunki ruchu wynikające z bardzo intensywnego ruchu pieszych (gdy skręcające pojazdy mogłyby tamować ruch na pasie drogi, którą opuszczają).

Również ten znak stosuje się jako znak dopełniający dla znaków B-1 i B-2. Umieszczenie znaku B-22 w obrębie skrzyżowania oznacza, że dotyczy on tylko najbliższej jezdni, przed którą się znajduje.

Gdzie umieszcza się i gdzie obowiązuje znak B-22?

Zasady umieszczania znaku B-22 są takie same jak dla znaku B-21, z tym że znak ten powtarza się bezpośrednio przed skrzyżowaniem tylko po prawej stronie jezdni. Znak ten może być uzupełniony odpowiednią odmianą znaku F-7.

Świetlny znak B-22

Zasady są takie same jak w przypadku znaku B-21.

Tabliczka „Nie dotyczy”

Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.

Udostępnij: