Zamknięcie chodnika a ruch pieszych

Zamknięcie chodnika a ruch pieszych

12 września 2019

Zamknięcie chodnika a ruch pieszych – jak bezpiecznie poprowadzić ruch pieszych, gdy prowadzone roboty wymagają całkowitego zamknięcia chodnika?

Zamknięcie chodnika a ruch pieszych

Jeżeli roboty prowadzone w chodniku wymagają całkowitego zamknięcia chodnika, to pieszych (w zależności od warunków lokalnych) należy skierować:

  • na prowizoryczny chodnik zastępczy, ułożony obok miejsca prowadzenia robót – nie wymaga się stosowania oznakowania dla pieszych, należy jedynie wygrodzić miejsce robót;
  • na chodnik sąsiedni (po tej samej ulicy) – w miejscach zamknięcia, należy umieścić znaki B-41 „zakaz ruchu pieszego” oraz tablice U-56 z napisem „Przejście chodnikiem sąsiednim”;
  • na chodnik po przeciwnej strony ulicy – w miejscach zamknięcia chodnika należy umieścić znaki B-4 oraz tablice U-56 z napisem „Przejście drugą stroną ulicy”.

Zamknięcie chodnika a ruch pieszych – przejścia dla pieszych

Ze względu na bezpieczeństwo pieszych wskazane jest, aby przeprowadzić ich na drugą stronę ulicy po istniejących lub czasowo wyznaczonych przejściach dla pieszych. Przejścia dla pieszych w rejonie zamknięć chodnika należy wyznaczyć tylko w przypadku, gdy istniejące przejście dla pieszych znajduje się w odległości większej niż 100 metrów od miejsca zamknięcia chodnika. Czasowo wyznaczone przejście dla pieszych należy oznakować zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji o znakach drogowych pionowych.

Przejście drugą stroną ulicy

Jeżeli istniejące przejście, po którym kierujemy pieszych na drugą stronę ulicy, jest oddalone od miejsca zamknięcia chodnika, to tablice U-56 należy umieścić przy tym przejściu. W rejonie zamknięcia chodnika należy ustawić tablice U-56, z napisem „do przejścia dla pieszych” i strzałką, wskazującą kierunek, w którym znajduje się przejście.

Ulice o niewielkim natężeniu ruchu

Na ulicach o niewielkim natężenie ruchu pieszych i pojazdów przeprowadzenie pieszych na drugą stronę ulicy może odbywać się w miejscach zamknięcia chodnika, bez wyznaczania przejść dla pieszych. Warunkiem jest ostrzeżenie kierowców o pieszych – przez umieszczenie znaków A-30 „inne niebezpieczeństwa” z tabliczką z napisem „Piesi”.

Jeżeli zamknięcie chodnika na takich drogach występuje na odcinku krótszym niż 50 metrów, to nie należy kierować pieszych na drugą stronę ulicy. W takim wypadku piesi mogą korzystać z jezdni.

Zamknięcie chodnika a ruch pieszych – wygrodzenia

W sytuacji, gdy ze względu na bezpieczeństwo pieszych i płynność ruchu pojazdów przeprowadzenie pieszych na drugą stronę ulicy jest niekorzystne, dopuszczalne jest (o ile pozwala na to szerokość jezdni) wygrodzenie zaporami drogowymi części jezdni (wzdłuż zamkniętego chodnika) dla potrzeb pieszych. Takie rozwiązanie można zastosować pod warunkiem pozostawienia dla dwukierunkowego ruchu pojazdów jezdni o szerokości co najmniej 6 metrów. Powstałe w wyniku wygrodzenia części jezdni zwężenie należy oznakować znakami A-12b „prawostronne zwężenie jezdni” i A-12c „lewostronne zwężenie jezdni”. Należy również zastosować zabezpieczenie tablicą kierującą i światłami ostrzegawczymi.

Udostępnij: