Zasady ograniczenia prędkości

Zasady ograniczenia prędkości

26 lutego 2021

Zasady ograniczenia prędkości – kiedy stosuje się znak B-33?

Znak B-33 („ograniczenie prędkości”) umieszcza się, gdy działania techniczne w zakresie poprawy geometrii drogi, stanu nawierzchni, oddzielenia ruchu pieszego od ruchu pojazdów itp. nie wpływają w dostateczny sposób na poprawę bezpieczeństwa.

Ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33 można stosować:

  • jeżeli odcinek drogi o śliskiej nawierzchni jest poprzedzony bardzo szorstką lub szorstką nawierzchnią;
  • dla oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym;
  • w innych uzasadnionych okolicznościach, np. na niektórych łukach, gdy ograniczenie prędkości powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

W razie potrzeby ograniczenia prędkości, np. ze względu na stan nawierzchni, nośność obiektu mostowego, nadmierny hałas, geometrię drogi itp., tylko dla określonych pojazdów, w tym motocykli, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, pojazdów silnikowych z przyczepą, pojazdów z przyczepą kempingową, autobusów, trolejbusów, pojazdów z materiałami niebezpiecznymi, pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi, pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę, pod znakiem B-33 należy umieścić tabliczkę z symbolem takiego pojazdu.

Zasady ograniczenia prędkości – tabliczki T-23a – T-23j

T-23a – tabliczka wskazująca motocykle

T-23b – tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t., oraz ciągniki samochodowe

T-23c – tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne

T-23d – tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą

T-23e – tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową

T-23f – tabliczka wskazująca autobusy

T-23g – tabliczka wskazująca trolejbusy

T-23h – tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi

T-23i – tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

T-23j – tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę

Wskazywanie podniesionej prędkości w obszarze zabudowanym

W celu podniesienia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym należy przeprowadzić szczegółową analizę bezpieczeństwa ruchu, uwzględniającą w szczególności następujące kryteria:

  • wypadki drogowe, z uwzględnieniem wypadków z pieszymi;
  • zagospodarowanie otoczenia drogi;
  • odległość między skrzyżowaniami;
  • natężenie ruchu poprzecznego pojazdów i pieszych;
  • szerokość jezdni i liczbę pasów ruchu;
  • natężenie ruchu pojazdów powolnych.

Dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym można podnieść do 70 km/m, maksymalnie do 80 km/h, na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami, na których nie występuje ruch pieszy.

Udostępnij: