Zmiany w przepisach ruchu drogowego 2021

Zmiany w przepisach ruchu drogowego 2021

14 czerwca 2021

Sprawdź, jakie zmiany w przepisach ruchu drogowego weszły w życie 1 czerwca 2021 r.

Ruch pieszych

Nowe przepisy wprowadzają istotną zmianę dotyczącą pierwszeństwa na przejściach dla pieszych.

Jak było: Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Nowe przepisy 2021: Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Dodatkowo nowe przepisy zabraniają pieszym korzystania z telefonów lub innych urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Pojazdy zbliżające się do przejścia dla pieszych

Jak było: Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Zmiany w przepisach ruchu drogowego 2021: Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście (z zastrzeżeniem ust. 1a: kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu).

Zmiany w przepisach ruchu drogowego 2021 – prędkość i hamowanie

Od 1 czerwca kierowców obowiązują nowe regulacje dotyczące minimalnych odstępów między pojazdami. Zgodnie z nowymi zapisami kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest zobowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym pasie ruchu. odstęp (wyrażony w metrach) określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący (wyrażonej w kilometrach na godzinę). Oznacza to, że przy prędkości 100 km/h minimalny odstęp powinien wynosić 50 m. Przepisu nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Z jaką prędkością można jechać na obszarze zabudowanym?

Jak było: Dotychczas w obszarze zabudowanym obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h w godzinach od 5 do 23 i 60 km/h w godzinach od 23 do 5.

Zmiany w przepisach ruchu drogowego 2021: Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym przez całą dobę wynosi 50 km/h.

Udostępnij: