Znak dla akumulatora litowego

Znak dla akumulatora litowego

7 września 2020

Znak dla akumulatora litowego – jak, zgodnie z umową ADR, powinny być oznakowane pojazdy przewożące przesyłki zawierające ogniwa lub akumulatory litowe?

Zgodnie ze szczególnym przepisem 188 sztuki przesyłek, które zawierają ogniwa lub akumulatory litowe należy oznaczyć w odpowiedni sposób:

Znak dla akumulatora litowego

* Miejsce na numer / numery UN

* Miejsce na numer telefonu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Znak dla akumulatora litowego – znak UN

Znak dla akumulatora litowego powinien zawierać numer UN poprzedzony literami „UN”, to znaczy „UN 3090” (dla ogniw lub akumulatorów z litem metalicznym) albo „UN 3480” (dla ogniw lub akumulatorów litowo-jonowych). Jeżeli ogniwa lub akumulatory litowe są zawarte w urządzeniu lub z nim zapakowane, to należy wskazać właściwy numer UN poprzedzony literami „UN”, to znaczy UN 3091” lub „UN 3481”. Jeśli natomiast w sztuce przesyłki znajdują się ogniwa lub akumulatory litowe o przyporządkowanych różnych numerach UN, to należy wskazać wszystkie właściwe numery UN na jednym lub więcej znakach.

Wygląd znaku dla akumulatora litowego

Symbol grupy ogniw

Symbol  umieszczony na nalepce ADR (grupa ogniw, z których jedno jest uszkodzone i płonie, umieszczone powyżej numeru UN dla ogniw lub akumulatorów litowo-jonowych lub z litem metalicznym) powinien mieć czarny kolor i być umieszczony na białym tle. Kreskowana ramka powinna mieć kolor czerwony.

Wymiary znaku

Znak powinien mieć kształt prostokąta położonego na dłuższym boku, o kreskowanych krawędziach. Wymiary powinny wynosić nie mniej niż 120 mm szerokości i 110 mm wysokości, przy czym minimalna szerokość kreskowanej ramki powinna wynosić 5 mm. Jeżeli wymaga tego rozmiar sztuki przesyłki, to wymiary mogą być zmniejszone, jednak nie mogą wynosić mniej niż 105 mm szerokości i 74 mm wysokości. Elementy znaku, dla których nie podano wymiarów, powinny być proporcjonalne do odpowiednich elementów, które pokazane są na wzorze znaku.

Udostępnij: