Uwaga tramwaj – znak drogowy A-21

Uwaga tramwaj – znak drogowy A-21

13 września 2021

W jakich miejscach na drodze stosuje się znak drogowy A-21?

Tramwaj – znak drogowy A-21

Znak drogowy A-21 stosuje się, jeżeli tory tramwajowe przecinają drogę w takim miejscu lub w taki sposób, że kierujący pojazdami mogą nie zorientować się dostatecznie wcześnie o istnieniu tych torów lub o ich przebiegu.

Jak umieszcza się znak „tramwaj”?

Znak ostrzegający kierujących o torowisku umieszcza się dla tego kierunku ruchu, który jest przecinany przez tory tramwajowe.

Tabliczka T-7 i inne znaki występujące ze znakiem A-21

W niektórych sytuacjach pod znakiem A-21 należy stosować tabliczkę T-27. Konieczne jest to przed przejazdami tramwajowymi szczególnie niebezpiecznymi, zwłaszcza jeśli tory przecinają jezdnię pod kątem ostrym (mniejszym niż 60 °), a także na łuku, przechodząc na przeciwną stronę drogi lub na jej środek.

Jeśli uzasadniają to warunki lokalne, znaki A-21 można uzupełnić znakami F-6 lub E-1.

Tabliczka T-8

Aby ostrzec kierujących pojazdami nieszynowymi przed miejscami, w których pas ruchu jest skierowany na torowisko tramwajowe, zaleca się stosować znak A-21 z tabliczką T-8. Tabliczkę może być stosowana również ze znakiem ostrzegawczym A-30.

Znak drogowy jako znak świetlny może być stosowany w sytuacjach, gdy jego włączenie inicjowane jest przez nadjeżdżający tramwaj.

Tramwaj a przejście dla pieszych

Na obszarze zabudowanym, na drodze po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez to torowisko, ma obowiązek korzystania z przejść dla pieszych. Natomiast kierujący tramwajem, który zbliża się do przejścia, jest zobowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość (aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu),
  • ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.

Bezpieczeństwo przy przejeżdżaniu koło przystanku tramwajowego

Przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku kierujący pojazdem musi zachować szczególną ostrożność.

Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierowca ma obowiązek zatrzymać w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik.

Udostępnij: