Znak miejscowości E-17a a ograniczenie prędkości

Znak miejscowości E-17a a ograniczenie prędkości

22 grudnia 2021

Co mówią przepisy na temat znaku E-17a (znak miejscowości) i jaka prędkość dozwolona jest za znakiem?

Znak E-17a

Znak kierunku i miejscowości E-17a stosuje się w celu wskazania kierującym, że wjeżdżają do określonej miejscowości – umieszcza się go przed pierwszymi zabudowaniami danego miasta lub wsi.

Tablica ma wysokość 530 mm, natomiast jej długość uzależniona jest od długości umieszczonej na niej nazwy (przy czym powinna wynosić minimum 1000 mm).

Szczegółowe zasady umieszczania znaku E-17a

  • Jeżeli pierwsze zabudowania lub skrzyżowanie znajdują się w pobliżu granicy administracyjnej danego miasta lub wsi, znak miejscowości umieszcza się na tej granicy.
  • Jeśli zabudowania są znacznie oddalone od granicy administracyjnej miejscowości, znak powinien być ustawiony w odległości 50 – 100 m przed pierwszymi zabudowaniami.
  • Jeśli granica między miejscowościami przechodzi wzdłuż drogi, znak E-17a wskazujący miejscowość położoną po lewej stronie drogi umieszcza się po lewej stronie drogi.
  • Jeżeli granica miejscowości pokrywa się z granicą obszaru zabudowanego i znak miejscowości umieszcza się ze znakiem D-42, wówczas znak „teren zabudowany” powinien być zamontowany pod znakiem E-17a.

Koniec miejscowości – tablica E-18a

Znak E-18a stosuje się w celu wskazania wyjazdu z miejscowości. Powinien być umieszczony w tym samym przekroju drogi co znak E-17a. Na jezdniach dwukierunkowych dopuszczalne jest umieszczanie znaku „koniec miejscowości” po lewej stronie drogi, na odwrocie tablicy E-17a. Jeśli obszary zabudowy dwóch miejscowości położone przy jezdni jednokierunkowej łączą się ze sobą, znak E-17a umieszcza się pod znakiem E-18a.

Znak E-17a a ograniczenie prędkości

Sam znak E-17a nie zmienia dopuszczalnej prędkości obowiązującej na danej drodze. Może jednak występować ze znakami B-33 („ograniczenie prędkości”) lub D-42 („obszar zabudowany”).

Znak E-17a i znak B-33

Jeśli pod znakiem miejscowości umieszczony jest znak ograniczenia prędkości, to zakaz obowiązuje na terenie całej miejscowości, czyli do znaku E-18a (wyłączając odcinki, na których zakaz ten został zmieniony lub odwołany innym znakiem).

Znak E-17a i znak D-42

Jeśli natomiast pod znakiem E-17a znajduje się znak D-42 obowiązuje do znaku E-18a lub D-43 („koniec obszaru zabudowanego”) – w zależności od tego, który znak ustawiony jest wcześniej.

Udostępnij: