Znak STOP do przeprowadzania dzieci przez ulicę

Znak STOP do przeprowadzania dzieci przez ulicę

22 marca 2024

Jakie wymagania powinien spełniać znak STOP do przeprowadzania dzieci przez ulicę?

Na przejściach dla pieszych szczególnie uczęszczanych przez dzieci, czyli przede wszystkim tych zlokalizowanych w pobliżu szkół, często można spotkać osoby ubrane w odblaskowy strój i wyposażone w tarczę STOP. To kontrolerzy ruchu drogowego nadzorujący bezpieczne przejście dzieci podczas przechodzenia na drugą stronę jezdni. Wymagania dla znaku, jakim posługują się podczas wydawania poleceń i sygnałów, określa zał. nr 2 do rozporządzenia w sprawie kierowania ruchem drogowym.

Znak STOP do przeprowadzania dzieci przez ulicę – wymagania

Do przeprowadzania dzieci prze ulicę stosuje się kwadratową tarczę barwy żółtej fluorescencyjnej, na której znajduje się ośmiokątny znak STOP barwy czerwonej. Zapisy znajdujące się w załączniku do rozporządzenia wskazują, że materiały użyte do produkcji znaku powinny charakteryzować się wysoką jakością, trwałością i odblaskowością, powinny mieć także odpowiednią kolorystykę. Dokładne parametry dotyczące barw i odblaskowości określone zostały w tabelach nr 1, 2, 3.

  • Tarczę wykonuje się z materiałów odblaskowych fluorescencyjnych barwy żółtej. Ważne jest, by materiały charakteryzowały się bardzo dobrą widzialnością, bez względu na porę dnia i warunki atmosferyczne, a także w światłach reflektorów samochodowych.
  • Znak na tarczy wykonuje się na wzór znaku zakazu B-20 STOP, umieszczony w polu o kształcie kwadratu o boku 500 mm (+/- 10 mm), wielkość i grubość liter dużych w grupie IV jak dla znaków małych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD i warunków ich umieszczania.
  • Treść znaku powinna być naniesiona na podkład odblaskowy metodą sitodruki.
  • Znak powinien być obustronny.
  • Tarcza nie może mieć ostrych krawędzi. Powinna cechować się niezbędną sztywnością eksploatacyjną.
  • Tarczę umieszcza się na słupku o średnicy max. 30 mm, o długości 1500 mm, w kolorze czerwonym, szarym lub białym. Słupek może być wykonany z tworzywa sztucznego, lekkiego stopu metalu lub drewna.
  • Znak powinien być zgodny z normą PN EN 471 w zakresie odblaskowości i barwy materiałów.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: