Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki drogowe Zakazu B - sklep internetowy Znakowo.pl

Znaki drogowe zakazu w Znakowo.pl
Znaki zakazu (znaki drogowe typu B) wyrażają ustalenia organizacji ruchu poprzez ograniczenia poruszania się pojazdów lub zabronienie wykonywania określonych manewrów.
Znaki drogowe zakazy mają kształt koła z czerwoną obwódką i białym lub niebieskim tłem. Na niektórych znakach występuje czarny piktogram. Wyjątkiem jest znak B-20 – STOP (czerwony ośmiokąt z białą obwódką i białym napisem „STOP”), znak B-39 – strefa ograniczonego postoju (biały prostokąt ze znakiem B-35 i szczegółowymi informacjami dotyczącymi ograniczenia postoju) oraz znak B-43 – strefa ograniczonej prędkości (biały prostokąt ze znakiem określającym maksymalną dopuszczalną prędkość – 30 km/h).
Pod znakami zakazu mogą być umieszczone dodatkowe tabliczki:
• T-20 – długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje;
• T-21 – odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drogowych znaków zakazu dostępnych na Znakowo.pl.

strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)
strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)

Zakazu B

Znaki drogowe pionowe zakazu / znaki zakazu / znaki drogowe typu B / znaki zabraniające wykonywania określonych manewrów / znak ograniczenia prędkości
Na Znakowo.pl znajdziesz znaki drogowe zakazu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
• B1 Zakaz ruchu w obu kierunkach
• B-2 Zakaz wjazdu
• B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli jednośladowych
• B-3a Zakaz wjazdu autobusów
• B-4 Zakaz wjazdu motocykli
• B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
• B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
• B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami
• B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
• B-9 Zakaz wjazdu rowerów
• B-10 Zakaz wjazdu motorowerów
• B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych
• B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych
• B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
• B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
• B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
• B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad … m.
• B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad … m.
• B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad … m.
• B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … ton
• B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż … ton
• B-20 Stop
• B-21 Zakaz skrętu w lewo
• B-22 Zakaz skrętu w prawo
• B-23 Zakaz zawracania
• B-24 Koniec zakazu zawracania
• B-25 Zakaz wyprzedzania
• B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
• B-27 Koniec zakazu wyprzedzania
• B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
• B-29 Zakaz używania sygnał