Znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy

Znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy

16 maja 2018

Wprowadzony przez dyrektywę 92/58/EWG znormalizowany system znaków istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w miejscach pracy. Warto zapoznać się z postanowieniami i instrukcjami zawartymi w tym dokumencie. Wśród nich znajdziemy m.in. informacje o tym, jak powinny być prawidłowo stosowane znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jak stosować znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy?

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 92/58/EWG, jeśli chodzi o znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy, można stosować zarówno:

  • barwy bezpieczeństwa,
  • tablice informacyjne do oznaczania miejsc, w przypadku gdy istnieje przeszkoda lub uskok,
  • znaki świetlne, sygnały akustyczne i komunikaty werbalne,
  • sygnały ręczne lub komunikaty werbalne

– pod warunkiem, że oznakowanie będzie jednakowo skuteczne.

Niektóre oznaczenia można stosować łącznie:

  • znaki świetlne i sygnały akustyczne,
  • znaki świetlne i komunikaty werbalne,
  • sygnały ręczne i komunikaty werbalne.

Znaki bhp w miejscu pracy – barwa a znaczenie

Dyrektywa rozróżnia cztery kolory znaków bezpieczeństwa – czerwony, żółty (lub bursztynowy), niebieski, zielony. Każdy kolor zarezerwowany jest do przekazywania określonych informacji.

Znaki czerwone

Znaczenie lub cel: znak zakazu

Instrukcja i informacja: niebezpieczne zachowanie

Znaczenie lub cel: alarm o niebezpieczeństwie

Instrukcja i informacja: zatrzymanie, zamknięcie urządzenia wyłączające w razie wypadku; ewakuacja

Znaczenie lub cel: urządzenia przeciwpożarowe

Instrukcja i informacja: identyfikacja i umiejscowienie

Znaki żółte (lub bursztynowe)

Znaczenie lub cel: znak ostrzegawczy

Instrukcja i informacja: uwaga, zachowaj ostrożność, przeprowadź kontrolę

Znaki niebieskie

Znaczenie lub cel: znaki nakazu

Instrukcja i informacja: określone zachowanie lub działanie; załóż środki ochrony indywidualnej

Znaki zielone

Znaczenie lub cel: wyjście ewakuacyjne, znak pierwszej pomocy

Instrukcja i informacja: drzwi, wyjścia, drogi, sprzęt, urządzenia

Znaczenie lub cel: nie ma niebezpieczeństwa

Instrukcja i informacja: powrót do normalnych warunków

Udostępnij: