Barwy i kształty znaków bezpieczeństwa – rodzaje oraz znaczenie

Barwy i kształty znaków bezpieczeństwa – rodzaje oraz znaczenie

24 kwietnia 2018

Zgodnie z prawem znaki bezpieczeństwa muszą znajdować się nie tylko w miejscach pracy i na stanowiskach pracy, ale także we wszystkich miejscach użyteczności publicznej, np. w biurach czy placówkach służby zdrowia. Barwy i kształty znaków bezpieczeństwa regulowane są w Polsce przez Polskie Normy, które oparte zostały m.in. na dyrektywach unijnych i międzynarodowych normach ISO.

Znaki bezpieczeństwa utworzone są przez kombinację barw, kształtów geometrycznych oraz symboli graficznych i/lub przekazu słownego. Ich zadaniem jest przekazywanie określonych informacji, np. dotyczących zagrożenia lub związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w danym miejscu. Piktogramy są tworzone tak, aby ich przekaz łatwy był do odczytania – nawet dla osób, które nie znają przepisów i zasad oznakowania BHP. Jakie barwy i kształty znaków bezpieczeństwa można wyróżnić?

Rodzaje znaków bezpieczeństwa i kolory znaków

Znaki barwy czerwonej

Okrągłe znaki, utrzymane w kolorystyce czerwonej, są znakami zakazu, np. zakaz przejścia, zakaz gaszenia wodą czy zakaz fotografowania.

Kolor czerwony stosowany jest również do znaków ochrony przeciwpożarowej, np. do oznaczania miejsca, w którym znajduje się sprzęt gaśniczy lub urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego.

Barwy i kształty znaków bezpieczeństwa – znaki barwy niebieskiej

Znaki okrągłe z niebieskim wypełnieniem to znaki nakazu. Takie znaki BHP informują o obowiązku stosowania środków konkretnych ostrożności lub środków ochrony indywidualnej, np. nakaz stosowania ochrony słuchu, nakaz stosowania ochrony stóp, nakaz stosowania poręczy

Znaki barwy żółtej – znaki ostrzegawcze i ich kolory

Trójkątny kształt znaku, utrzymanego w barwie żółtej, oznacza znak ostrzegawczy. Ten rodzaj wskazuje i oznacza niebezpieczeństwa różnego rodzaju, np. ostrzeżenie przed złym psem, ostrzeżenie przed materiałami toksycznymi, ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni.

Znaki barwy zielonej

Kwadratowe lub prostokątne znaki barwy zielonej to znaki informacyjne, np. pierwsza pomoc medyczna, telefon awaryjny, zatrzymanie awaryjne.

Również znaki ewakuacyjne oraz niektóre znaki ochrony przeciwpożarowej, związane z środkami ewakuacji, są koloru zielonego, np. wyjście ewakuacyjne, wyjście ewakuacyjne (lewostronne), stłuc, aby otworzyć.

FAQ

Czy znaki bezpieczeństwa mogą mieć dowolne kształty i barwy?

Nie, znaki bezpieczeństwa, aby mogły być dopuszczone do użytku, muszą spełniać określone wymagania. Dotyczy to również ich kształtów i barw. Wytyczne dla znaków stosowanych w Polsce określone zostały w Polskich Normach.

Czy stosowanie znaków bezpieczeństwa jest dobrowolne?

Nie, stosowanie znaków bezpieczeństwa regulowane jest prawnie. Właściciele budynków mają obowiązek wyposażyć budynek w znaki ewakuacyjne i znaki ochrony ppoż. Odpowiednie znaki BHP powinny znaleźć się również w miejscu pracy, jeśli potencjalnych zagrożeń nie można wyeliminować w inny sposób.

Czy na znakach bezpieczeństwa może znajdować się opis słowny?

Tak, na znaku bezpieczeństwa może występować sam piktogram lub piktogram wraz z opisem słownym. Jest to zgodne z obowiązującymi normami. Taki opis doprecyzowuje znaczenie piktogramu i ułatwia jego odbiór.

Jakie barwy obowiązują dla poszczególnych znaków bezpieczeństwa?

Barwa zielona przeznaczona jest dla znaków informacyjnych i ewakuacyjnych; czerwona – dla znaków ochrony przeciwpożarowej i zakazu; niebieska – dla znaków nakazu; żółta – dla znaków ostrzegawczych.

Udostępnij: