Znaki BHP nakazu dotyczące środków ochrony indywidualnej

Znaki BHP nakazu dotyczące środków ochrony indywidualnej

4 lutego 2022

Znaki BHP nakazu wskazują, jakie zachowanie w danym miejscu jest wymagane dla zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia ewentualnego zagrożenia. Mogą również informować o konieczności używania środków ochrony indywidualnej.

Znaki BHP nakazu a środki ochrony indywidualnej

Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane barwami lub znakami bezpieczeństwa. Ważne, by były umieszczone w widocznym miejscu (odpowiednio do linii wzroku, w miejscu lub w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia, a w przypadku ogólnego zagrożenia – przy wejściu na teren, gdzie ono występuje). Oznakowanie powinno być również zgodne z Polskimi Normami.

Środki ochrony indywidualnej

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy środki ochrony indywidualnej to środki przeznaczone do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami, występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Do ŚOI zaliczamy:

 • odzież ochronną;
 • środki ochrony kończyn dolnych i górnych, głowy, twarzy i oczu, układu oddechowego, słuchu;
 • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości;
 • środki izolujące cały organizm.

Powinny być używane w sytuacjach, gdy zagrożeń nie można uniknąć lub ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.

Znaki BHP nakazu, które wskazują na konieczność używania ŚOI

Odpowiednio dobrane do rodzaju zagrożenia środki ochrony indywidualnej chronią zdrowie i życie pracowników. Znaki nakazu BHP mają kształt koła. Na niebieskim tle widnieje biały piktogram przedstawiający, jakie środki ochrony indywidualnej są pożądane w danym miejscu. Aby uniknąć możliwości błędnego odczytania znaku, można stosować tabliczki, na których dodatkowo widnieje komunikat słowny, np. „stosuj ochronę słuchu”, „stosuj fartuch ochronny w pomieszczeniach produkcyjnych”.

Znaki nakazujące noszenie ŚOI

 • Środki ochrony głowy (hełmy i nakrycia głowy)
 • Odzież ochronna
 • Środki ochrony kończyn górnych i dolnych
 • Środki ochrony twarzy i oczu
 • Środki ochrony układu oddechowego
 • Środki ochrony słuchu
 • Środki ochrony przed upadkiem z wysokości
 • Dermatologiczne środki ochrony indywidualnej

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Udostępnij: