Znaki branżowe – wojskowe

Znaki branżowe – wojskowe

7 kwietnia 2017

Najpopularniejszym znakami ostrzegawczymi są te spotykane na drogach. Wszyscy kierowcy są zobligowani do ich przestrzegania po to, aby ograniczyć niebezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Niestosowanie się do znaków ostrzegawczych może spowodować wypadek samochodowy, których skutki mogą być tragiczne. Dlatego w trakcie kursów na prawo jazdy tak bardzo intensywnie przerabia się sytuacje na ulicach, gdzie są rozmieszczone znaki ostrzegawcze.

Znaki wojskowe – zastosowanie

Szczególnym rodzajem znaków ostrzegawczych są znaki branżowe, które są dostosowane do specyfiki danej działalności. Wśród nich należy zwrócić szczególną uwagę na znaki ostrzegawcze stosowane na terenach wojskowych. Ministerstwo Obrony Narodowej nałożyło odpowiednie prawo w tym zakresie, aby wyeliminować potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Znaki wojskowe są więc głównie stosowane na terenach należących do jednostek wojskowych. Mają ostrzegać i informować o potrzebie zachowania ostrożności w sytuacji, gdy znajdziemy się w rejonie należącym do wojska. Znaki ostrzegawcze wojskowe informują głównie o tym, że:

Ten zamknięty teren wojskowy jest używany do ćwiczeń i manewrów wojskowych, a także do przeprowadzania testów broni oraz opracowywania i testowania taktyki wojskowej. Oznacza to, że na poligonach używa się bardzo często broni palnej lub laserowej. W międzynarodowych normach określone zostały dokładne wzory znaków ostrzegawczych stosowanych na obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem urządzeń i laserowych symulatorów strzelań.

Tak jak w przypadku popularnych znaków ostrzegawczych na drogach, w przypadku znaków wojskowych również stosuje się kolor żółty w czerwonej ramie.

Taka kolorystyka ma na celu zwrócenie uwagi osób przypadkowych, które znajdą się na terenie należącym do jednostek wojskowych. Stosowanie znaków branżowych w wojsku jest obowiązkowe dla wszystkich jednostek. Ich odpowiednie rozmieszczenie zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla ludności cywilnej i dowódca danej jednostki nie może zaniechać ich stosowania ryzykując tym samym ludzkie życie.

Udostępnij: