Znaki nakazu – znaki drogowe, cz. III

Znaki nakazu – znaki drogowe, cz. III

10 października 2017

Pionowe znaki drogowe, takie jak znaki nakazu, są nieodzownym elementem dróg. Dzięki nim wiadomo, jak poruszać się po jezdni , na co zwrócić uwagę,  gdzie zachować szczególną uwagę i wykonywanie jakich czynności jest zabronione. Jedną z grup znaków są znaki nakazu. Jak wyglądają i o czym nam mówią?

Znaki pionowe – znaki nakazu

Jak wyglądają znaki nakazu?

To, jak wyglądają polskie znaki drogowe, m.in. znaki ostrzegawcze czy znaki nakazu, określa rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znaki nakazu mają kształt niebieskiego koła z białą, cienką obwódką. W środku znajduje się odpowiedni piktogram. Wyjątkiem jest znak C-17 (Nakaz kierunku jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi – ma on kształt białego prostokąta).

Znaki nakazu wskazują kierowcy i innym uczestnikom ruchu wymagany sposób poruszania się po drodze. Mogą np. określać sposób poruszania się na skrzyżowaniu czy minimalną prędkość, z jaką można poruszać się po danej drodze.

Znaki nakazu – przegląd

Nakaz jazdy w określonym kierunku

C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem – wskazuje konieczność skręcenia w prawo przed znakiem

C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem – wskazuje konieczność skręcenia w prawo za znakiem.

C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem – wskazuje konieczność skręcenia w lewo przed znakiem.

C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem – wskazuje konieczność skręcenia w lewo za znakiem.

C-5 Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie – wskazuje konieczność jazdy prosto przy najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie istnieje możliwość zmiany kierunku jazdy.

C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo – wskazuje konieczność jazdy prosto lub w prawo przez skrzyżowanie.

C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo – wskazuje konieczność jazdy prosto lub w lewo przez skrzyżowanie.

C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo – nakaz jazdy prosto lub w lewo – wskazuje konieczność skręcenia w prawo lub w lewo za znakiem.

C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku – wskazuje konieczność przejechania po wskazanej stronie znaku.

C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku – wskazuje konieczność przejechania po wskazanej stronie znaku.

C-11 Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku – zobowiązuje kierowcę do przejechania z prawej lub z lewe strony znaku.

C-12 Ruch okrężny – wskazuje, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu, w kierunku wskazanym na znaku. Znak C-12 występuje ze znakiem A-7 (Ustąp pierwszeństwa przejazdu). Oznacza to, że pojazd poruszający się po skrzyżowaniu ma pierwszeństwo przed pojazdami na skrzyżowanie wjeżdżającymi.

Pozostałe znaki nakazu

C-13 Droga dla rowerów – wskazuje drogę lub wydzielony pas ruchu, które przeznaczone są dla kierujących rowerami jednośladowymi (mają oni obowiązek korzystania z tej drogi).

C-13a Koniec drogi dla rowerów – wskazuje koniec drogi przeznaczonej tylko dla kierujących rowerami jednośladowymi.

C-14 Prędkość minimalna – wskazuje minimalną prędkość, z jaką powinien poruszać się po danej drodze pojazd – o ile nie warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

C-15 Koniec prędkości minimalnej – wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać znak C-14 (Prędkość minimalna).

C-16 Droga dla pieszych – wskazuje drogę, która przeznaczona jest tylko dla pieszych (są oni zobowiązani do korzystania z tej drogi).

C-16a Koniec drogi dla pieszych – wskazuje koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.

Drogi rowerowe i drogi przeznaczone dla pieszych – symbole na jednej tarczy

Można spotkać się ze znakami, na których występują dwa symbole na jednej tarczy – związane są one z poruszaniem się pieszych i rowerzystów. Taki znak nakazu mówi o tym, że z drogi mogą korzystać zarówno piesi, jak i osoby poruszające się na jednośladach.

Jeśli symbole oddzielone są linią pionową, oznacza to, że ruch pieszych i rowerzystów jest rozdzielony i powinien odbywać się po wskazanych przez znak stronach drogi. Jeżeli natomiast symbole rozdzielone są linią poziomą – oznacza to, że zarówno piesi, jak i rowerzyści mogą korzystać z całej szerokości drogi.

 

Znaki nakazu – nakaz dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi i nakaz używania łańcuchów

C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi – nakazuje kierunek jazdy na skrzyżowaniu dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi (które wymagają oznakowania pomarańczowymi tablicami ostrzegawczymi).

C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych – nakłada na kierującego pojazdem obowiązek stosowania łańcuchów przeciwpoślizgowych – na co najmniej dwóch kołach napędowych.

C-19 Koniec używania łańcuchów przeciwpoślizgowych – wskazuje miejsce, w którym znak C-18 (Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych) przestaje obowiązywać.

Udostępnij:

2 thoughts on “Znaki nakazu – znaki drogowe, cz. III”

Comments are closed.