Znaki ostrzegawcze – znaki drogowe, cz. I

Znaki ostrzegawcze – znaki drogowe, cz. I

9 października 2017

Znaki ostrzegawcze, nakazu, zakazu, informacyjne – spotykamy się z nimi codziennie, bez względu na to, czy jesteśmy pieszymi, rowerzystami, czy kierowcami. Szczególnie ta ostatnia grupa powinna znać znaki drogowe perfekcyjnie, ale, jak pokazują różne badania i ankiety, praktyka nie zawsze idzie w parze z teorią.

Przeprowadzone przez KwikFit w Wielkiej Brytanii badania wskazały, że osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia pojazdów znają jedynie 79% znaków. Również ankieta uliczna przeprowadzona przez redakcję serwisu NaTemat.pl nie wypadła pomyślnie – okazało się, że część Warszawiaków miała spore problemy ze wskazaniem, który z pokazanych im znaków jest prawdziwy. Znajomość znaków nie jest obojętna dla naszego bezpieczeństwa, dlatego warto odświeżyć sobie wiedzę na ten temat.

Znaki pionowe – ostrzegawcze

Jak wyglądają znaki ostrzegawcze?

Znaki ostrzegawcze uprzedzają kierowców o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo. Mają kształt żółtego trójkąta z czerwoną obwódką i z czarnym piktogramem (oprócz znaku ustąp pierwszeństwa przejazdu – jest to żółty trójkąt z czerwoną obwódką, bez żadnego piktogramu, stojący na wierzchołku). Widząc znak ostrzegawczy, kierujący pojazdem jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności.

W jakiej odległości od niebezpieczeństwa ustawione są znaki?

Umieszczenie znaku ostrzegawczego zależy od warunków panujących na drodze, a przede wszystkim jaka jest dopuszczalna prędkość:

  • 150 – 300 metrów dla dróg o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h;
  • Do 100 metrów – na pozostałych drogach.

Wyjątkiem jest tu znak A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu), który umieszczony jest:

  • 50 metrów od skrzyżowania na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h;
  • Do 25 metrów na pozostałych drogach.

Znaki ostrzegawcze – przegląd

Niebezpieczne zakręty

A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.

A-2 Niebezpieczny zakręt w lewoostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.

A-3 Dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawoostrzega o zbliżaniu się do dwóch niebezpiecznych zakrętów, z czego pierwszy jest w prawo. Drugi zakręt może być w prawo lub w lewo.

A-4 Dwa niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewoostrzega o zbliżaniu się do dwóch niebezpiecznych zakrętów, z czego pierwszy jest w lewo. Drugi zakręt może być w prawo lub w lewo.

Znaki ostrzegawcze – skrzyżowania

A-5 Skrzyżowanie dróg – ostrzega o skrzyżowanie dróg równorzędnych, gdzie pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.

A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach – ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem przejazdu.

A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony – ostrzega o skrzyżowani z drogą podporządkowaną, występującą z prawej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.

A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej stronyostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą z lewej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.

A-6d ­Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony – ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania,  na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z prawej strony z drogą z pierwszeństwem przejazdu.

A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej stronyostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z lewej strony z drogą z pierwszeństwem przejazdu.

Znak ustąp pierwszeństwa przejazdu i skrzyżowanie o ruchu okrężnym

A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, gdzie droga podporządkowana (na której jest znak) skrzyżuje się lub łączy z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Kierowca, widząc taki znak, musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom, które poruszają się po drodze z pierwszeństwem.

A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym – ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania dróg, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki, w kierunku wskazanym na znaku.

Niebezpieczne przejazdy

A-9 Przejazd kolejowy z zaporami – ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego, wyposażonego w zapory lub półzapory.

A-10 Przejazd kolejowy bez zapór – ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego, niewyposażonego w zapory ani półpapory.

Przeszkody na drodze

A-11 – Nierówna droga – ostrzega o występowaniu na drodze ścieku, garbu lub innej poprzecznej nierówności jezdni, która utrudnia ruch.

A-11a – Próg zwalniający – ostrzega o występowaniu na drodze progu, który ma na celu spowolnienie ruchu pojazdów. Znak A-11a występuje na obszarze zabudowanym.

Znaki ostrzegawcze – zwężenie jezdni i inne niebezpieczeństwa

A-12a – Zwężenie jezdni obustronne – ostrzega o zwężeniu jezdni z obu stron.

A-12b – Zwężenie jezdni prawostronne – ostrzega o zwężeniu jezdni z prawej strony.

A-12c – Zwężenie jezdni lewostronne – ostrzega o zwężeniu jezdni z lewej strony.

A-13 – Ruchomy most – ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.

A-14 – Roboty na drodze – ostrzega o prowadzonych na drodze robotach. Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność z racji tego, że na drodze mogą pojawić się ludzie i maszyny.

Znaki ostrzegawcze – na co kierowca powinien zwrócić szczególną uwagę?

 A-15 Śliska jezdnia – ostrzega o śliskości jezdni spowodowanej zmianą jej nawierzchni, stałym lub okresowym zawilgoceniem lub innymi przyczynami, których kierowca może się nie spodziewać. Znak A-15 nie ostrzega o śliskości, która spowodowana jest śniegiem, gołoledzią, deszczem, zanieczyszczeniem jezdni.

A-16 Przejście dla pieszych – ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.

A-17 Uwaga dzieci – ostrzega o miejscu na drodze, które jest szczególnie uczęszczane przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca. Znak A-17 ustawiany jest m.in. w sąsiedztwie przedszkoli, szkół, placów zabaw.

A-18a Uwaga na zwierzęta domowe – znak ustawiany jest na odcinkach dróg, przez które przeganiane są często zwierzęta domowe.

A-18b Uwaga na zwierzęta dzikie – znak ustawiany jest w strefach, w których można spotkać na drodze dzikie zwierzęta żyjące w lasach.

A-19 Uwaga silny boczny wiatr – ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne podmuchy wiatru wiejącego z boku. Podmuchy nie występują zawsze, ale kierowca powinien być przygotowany na nie przygotowany.

Zachowaj szczególną ostrożność

 A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym – ostrzega jadących drogą jednokierunkową o miejscu, w którym zaczyna się ruch dwukierunkowy.

A-21 Tramwaj – ostrzega  niebezpiecznym przejeździe przez tory tramwajowe lub tory kolei dojazdowych, które kursują także po drogach publicznych.

A-22 Niebezpieczny zjazd – ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Kierowca musi zachować ostrożność, by pojazd nie rozwinął nadmiernej prędkości – zatrzymanie w takich warunkach będzie wymagało dłuższej drogi hamowania niż na terenie płaskim.

A-23 Stromy podjazd – ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi.

A-24 Rowerzyści – ostrzega o miejscu, w którym na drodze mogą pojawić się rowerzyści, np. wyjeżdżający z drogi dla rowerów na jezdni lub przejeżdżający przez jezdnię.

A-25 Spadające odłamki skalne – ostrzega o możliwości spadania odłamków skalnych i możliwości ich występowania na drodze.

A-26 Lotnisko – ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.

A-27 Nadbrzeże lub brzeg rzeki – ostrzega o odcinku drogi, które prowadzi bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż rzeki (albo innego zbiornika wodnego)

A-28 Sypki żwir – ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem – może być on wyrzucony spod kół innych pojazdów. Kierowca powinien zmniejszyć prędkość, by bezpiecznie pokonać odcinek drogi, na której pojawia się żwir (grys).

A-29 Sygnały świetlne – ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch drogowy jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

A-30 Inne niebezpieczeństwa – ostrzega o niebezpieczeństwach innego rodzaju niż te, które zostały określone innymi znakami ostrzegawczymi.

A-31 Niebezpieczne pobocze – ostrzega o niebezpiecznym poboczu – miękkim lub obniżonym.

A-32 Oszronienie jezdni – ostrzega o możliwości występowania oszronienia lub gołoledzi na drodze.

A-33 Zator drogowy – ostrzega o miejscu,  w którym często występują sytuacje zablokowania ruchu.

A-34 Wypadek drogowy – ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie w ruchu pojazdów.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Udostępnij: