Znaki drogowe kategorii E – ogólne zasady stosowania znaków kierunku i miejscowości

Znaki drogowe kategorii E – ogólne zasady stosowania znaków kierunku i miejscowości

13 maja 2021

Znaki drogowe kategorii E (kierunku i miejscowości) ułatwiają poruszanie się po drogach. Czym się charakteryzują, jakie są ich rodzaje i jakie powinny mieć wymiary?

Znaki drogowe kategorii E – rodzaje

Rozróżniamy następujące znaki drogowe kierunku i miejscowości:

  • tablice przeddrogowskazowe (znak E-1 i jego odmiany);
  • drogowskazy (znaki od E-2 do E-12 i ich odmiany oraz znak E-19a);
  • tablice kierunkowe (znak E-13 i jego odmiany);
  • tablice szlaku drogowego (znak E-14 i jego odmiany);
  • znaki z numerem drogi (znak E-15 i jego odmiany oraz znak E-16);
  • znaki miejscowości (znaki E-17a i E-18a);
  • tablice węzła drogowego (znak E-20);
  • tablice oznaczające dzielnice miasta (znak E-21);
  • znaki samochodowe szlaków turystycznych (znak E-22 i jego odmiany).

Wygląd i wymiary znaków kierunku i miejscowości

Znaki kierunku (zwłaszcza tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy, tablice szlaków drogowych) są znakami, które z zasady wymagają indywidualnego zaprojektowania, z uwzględnieniem zarówno liczby wskazywanych kierunków, jak i podawanych dla tych kierunków informacji.

Wymiary poszczególnych znaków, ich układ graficzny, zasady umieszczania nazw miejscowości, symboli oraz liczb oznaczających odległości zostały szczegółowo opisane w rozdziale 9 (Konstrukcje znaków drogowych pionowych) załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Długość podstawy większości znaków zależy od długości umieszczanych na nich napisów. Na znakach kierunku podaje się urzędowe nazwy miejscowości. Dopuszcza się skróty długich nazw, pod warunkiem, że będą zrozumiałe dla kierujących pojazdami, np. Strzemieszyce Wlkp., Ostrów Wlkp., Strzelce Op. Skraca się tylko część przymiotnikową nazwy.

Znaki kierunku i informacji wraz z innymi znakami

Jeśli wynika to z opisów szczegółowych, to na znakach kierunku można umieszczać inne znaki lub ich miniatury, np. oznaczające autostradę lub numery dróg.

Grupy wielkości liter i cyfr na znakach kierunku i miejscowości

Grupy wielkości liter i cyfr na znakach kierunku i miejscowości

Wielkości liter i cyfr stosowanych na znakach (mm)

Wielkości liter i cyfr stosowanych na znakach (mm)

Udostępnij: