Znaki drogowe – podstawowe określenia

Znaki drogowe – podstawowe określenia

28 sierpnia 2019

Znaki drogowe – słowniczek z podstawowymi określeniami.

Znaki drogowe – stały znak drogowy pionowy, tarcza znaku, lico znaku

Stały znak drogowy pionowy – składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku – płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszcza się lico. Tarcza znaku drogowego może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej. Przed procesami korozji zabezpiecza się ją powłokami ochronnymi, które zapewnią jakość, a także trwałość danego znaku.

Lico znaku – przednia część znaku. Lico wykonuje się z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego i wyklejana z transparentnych folii ploterowych lub też folii odblaskowych.

Elementy montażowe i konstrukcyjne

Uchwyt montażowy – elementy stalowy lub aluminiowy, który zabezpiecza się przed korozją. Służy on do zamocowania (w sposób rozłączny) tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

Konstrukcja wsporcza znaku – każdy rodzaj konstrukcji (np. słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.), który gwarantuje przenoszenie obciążenia zmiennych i stałych działających na konstrukcje oraz na zamontowane na niej znaki lub tablice.

Znaki drogowe – odblaskowe, podświetlane, oświetlane

Znak drogowy

  • odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (lico znaków drogowych odblaskowych wykonuje się z materiału o odbiciu pierwotnym).
  • drogowy podświetlany – w przypadku takiego rodzaju znaków wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.
  • drogowy oświetlany – lico takiego znaku jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz znaku.

Znaki drogowe nowe i użytkowane

Znak

  • nowy – znak użytkowany (ustawiana drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji.
  • użytkowany (eksploatowany) – znak ustawiany na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji.
Udostępnij: