Znaki informujące o przystankach

Znaki informujące o przystankach

21 grudnia 2020

Znaki informujące o przystankach – drogowe znaki informacyjne D-15, D-16 i D-17.

Znaki informujące o przystankach

Przystanek autobusowy

Znak informacyjny D-15 stosuje się w celu oznaczenia przystanku dla autobusów komunikacji publicznej. Dodatkowo oznacza miejsce zatrzymywania się innych niż autobusy pojazdów samochodowych, które wykonują odpłatny przewóz osób na regularnych liniach oraz pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

Wielkości tablic D-15

Tablica znaku D-15 powinna mieć wymiary takie, jak ustalono dla znaków średniej wielkości (dla znaków informacyjnych: długość podstawy 600 mm, wysokość 600 mm + 150 n). Poza drogami krajowymi dopuszcza się stosowanie znaków o wymiarach jak dla grupy wielkości mini (znaki informacyjne: długość podstawy  400 mm, wysokość 400 mm + 150 n).

Znak „przystanek autobusowy” – dodatkowe informacje

Na znaku D-15 nie można stosować dodatkowych znaków lub symboli.

Informacje wskazujące:

  • nazwę przewoźnika lub jego symbol,
  • rodzaj przystanku (np. na żądanie, techniczny, dla wsiadających, dla wysiadających),
  • nazwę przystanku,
  • numery lub oznaczenie linii,
  • rozkład jazdy

można umieszczać:

  • na niezależnych konstrukcjach (takich jak np. słupki),
  • na elementach konstrukcji wiaty przystankowej,
  • na konstrukcji wsporczej znaku D-15.

Gdzie umieszcza się znak D-15?

Znak D-15 umieszcza się w odległości od 0,5 do 2 m od krawędzi jezdni lub krawędzi zatoki, po tej stronie jezdni, po której zatrzymuje się autobus. Jeżeli na przystanku bez zatoki odcinek jezdni, na którym zastosowano znak poziomy P-17 „linia przystankowa”, jest dłuższy niż 30 m, zaleca się umieszczanie dwóch znaków w odległości 15 m od początku i końca linii.

Przystanek trolejbusowy

Znak D-16 stosuje się w celu oznaczenia przystanku dla trolejbusów. Wymiary oraz zasady stosowania i umieszczania znaków D-16 są analogiczne jak dla znaków D-15.

Znaki informujące o przystankach – przystanek tramwajowy

Drogowy znak D-17 stosuje się, aby oznaczyć przystanek dla tramwajów. Wymiary i zasady stosowania oraz umieszczania znaku są takie same jak w przypadku znaku D-15. Jeśli jednak przystanek wyposażony jest w wyodrębnioną z jezdni wysepkę dla pasażerów, to znak D-17 umieszcza się na tej wysepce, a nie przy krawędzi jezdni.

Udostępnij: