Znaki wskazujące pikietaż drogi

Znaki wskazujące pikietaż drogi

20 lutego 2019

Znaki wskazujące pikietaż drogi, czyli znaki kilometrowe i hektometrowe, umieszcza się na odcinkach dróg, na których zastosowano słupki prowadzące, na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się również stosowanie takich znaków na drogach powiatowych.

Znaki kilometrowe

Znaki kilometrowe U-7 stosowane są w celu oznaczenia przebiegu drogi i wskazania jej kilometrażu, narastająco – od początku do końca drogi. Znaki wskazujące pikietaż drogi U-7 na osobnych tabliczkach umieszcza się na drogach dwujezdniowych w pasie dzielącym.

Znaki kilometrowe U-7 – wymiary i barwy

Znaki U-7 umieszczane w pasie dzielącym mają wymiary:

  • duże na autostradach,
  • małe na pozostałych drogach.

Znaki kilometrażowe tego rodzaju umieszcza się na słupkach barw szarej, o wysokości 1 metra i średnicy około 60 milimetrów. Dopuszcza się mocowanie słupka ze znakiem U-7 do konstrukcji bariery umieszczanej w pasie dzielącym. Tabliczka znaku kilometrażowego U-7 ma kształt prostokąta

Barwa znaku jest biała, natomiast obwódki cyfr są czarne. Na kolejnych znakach kilometrowych umieszcza się kolejne liczny kilometrów. Lica znaków U-7 powinny być wykonane z folii odblaskowych.

Znaki wskazujące pikietaż drogi na słupkach prowadzących

Oprócz znaków kilometrowych U-7, umieszczonych w pasie dzielącym, informacje o kilometrze drogi umieszczane są na słupkach prowadzących, łącznie ze znakiem hektometrowych. Wysokość cyfr dla znaku kilometrowego na słupku prowadzącym wynosi 42 milimetry. Informację o kilometrze drogi umieszcza się na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich, na których stosuje się słupki prowadzące. Zaleca się ich stosowanie także na drogach powiatowych i gminnych.

Znaki hektometrowe

Znaki hektometrowe U-8 stosuje się w celu uściślenia przebiegu drogi oraz ułatwienia lokalizacji elementów składowych drogi, które podlegają ewidencji dróg, oraz lokalizacji zdarzeń drogowych.

Znaki wskazujące pikietaż drogi – znaki hektometrowe U-8

Znak hektometrowy stanowi cyfra o wysokości 102 milimetrów i jest on umieszczany na słupki prowadzącym.

Znaki hektometrowe umieszcza się na słupku prowadzącym U-1a. Nie umieszcza się ich na słupkach prowadzących, umieszczanych w pasie dzielącym jezdnie dróg dwujezdniowych.

Nad znakiem hektometrowym umieszcza się znak kilometrowy, który stanowi liczba jedno-, dwu- lub trzycyfrowa o wysokości cyfr 42 mm.

Na odcinkach dróg, na których występują bariery, znaki wskazujące kilometr i hektometr drogi umieszcza się na słupkach prowadzących U-1b. wówczas zarówno cyfry znaku kilometrowego, jak i hektometrowego mają wysokość 42 mm. Z kolei na odcinkach dróg, na których nie można zastosować słupków prowadzących U-1a lub U-1b, zaleca się stosowanie tabliczek wskazujących bieżący kilometr i hektometr drogi (słupy oświetleniowe, konstrukcje bramowe itp.)

Udostępnij: