Znaki z numerem drogi

Znaki z numerem drogi

2 listopada 2021

Znaki z numerem drogi (E-15a – 15-h i E-16) wskazują również jej rodzaj (kategorię). Jakie pojazdy mogą poruszać się po tak oznakowanych drogach?

Znaki z numerem drogi krajowej (E-15a, E-15f, E-15g)

Znaki E-15a, E-15f i E-15g stosowane są w celu wskazania przebiegu drogi krajowej oznaczonej numerem wskazanym na znaku lub wjazdu na tę drogę.

Drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym:

  • 11,5 t – w przypadku znaku E-15a,
  • 10 t – w przypadku znaku E-15f,
  • 8 t – w przypadku znaku E-15g.

Znak z numerem drogi wojewódzkiej (E-15b, E-15e, E-15h)

Znaki stosuje się w celu wskazania przebiegu drogi wojewódzkiej lub wjazdu na tę drogę.

Drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym:

  • 11,5 t – w przypadku znaku E-15h,
  • 10 t – w przypadku znaku E-15e,
  • 8 t – w przypadku znaku E-15b.

Znak z numerem autostrady (E-15c)

Tabliczka E-15c stosowana jest w celu wskazania przebiegu autostrady lub wjazdu na nią. Na znakach kierunku wskazujących kierunek do autostrady, po lewej stronie umieszcza się znak D-9. Jeśli istnieje konieczność wskazania dojazdu do autostrady na drogach od niej oddalonych, dopuszcza się stosowanie drogowskazu w kształcie strzały ze znakiem D-9, numerem autostrady i odległością do jej najbliższego węzła. Na drodze mogą się poruszać pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 11,5 t.

Znaki z numerem drogi ekspresowej (E-15d)

Znak E-15d umieszcza się w celu wskazania drogi ekspresowej lub wjazdu na nią. Na znakach kierunku wskazujących kierunek do drogi ekspresowej, po lewej stronie znaku E-15d umieszcza się znak informacyjny D-7.

Drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 11,5 t.

Znak szlaku drogowego z numerem drogi międzynarodowej (E-16)

Znak E-16 stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami, że droga krajowa jest także drogą międzynarodową. Tabliczki stosuje się na wszystkich drogach międzynarodowych. Numery oznaczające te drogi powinny występować zawsze jako uzupełnienie numerów dróg krajowych bądź na samodzielnych znakach umieszczanych pod znakiem szlaku drogi krajowej bądź jako numery (miniatury) stosowane na innych znakach kierunku.

Znaki E-16 umieszcza się na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach tablicowych:

  • na początku i końcu drogi oznaczonej numerem międzynarodowej;
  • przed i za skrzyżowaniem, na którym droga krajowa będąca drogą międzynarodową krzyżuje się z inną drogą krajową.
Udostępnij: