Znaki zakazu BHP – jak wpływają na bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Znaki zakazu BHP – jak wpływają na bezpieczeństwo w miejscu pracy?

27 września 2021

Znaki zakazu BHP należą do znaków bezpieczeństwa. Czym się charakteryzują, kiedy należy je stosować i w jaki sposób wpływają na bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy?

 

Obowiązek stosowania znaków bezpieczeństwa

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Realizacja tego zadania polega m.in. na instruowaniu pracowników w zakresie BHP, minimalizowaniu ryzyka zawodowego, likwidowaniu źródła zagrożeń oraz stosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych i środków ochrony zbiorowej. Wszędzie tam, gdzie zagrożeń nie można zlikwidować poprzez zastosowanie środków ochrony zbiorowej (lub innych środków stosowanych w organizacji pracy), pracodawca ma obowiązek stosowania barw, znaków lub sygnałów bezpieczeństwa. W zależności od potrzeb i danej sytuacji można stosować stałe lub tymczasowe znaki bezpieczeństwa.

Stałe znaki bezpieczeństwa

Do znaków bezpieczeństwa zaliczamy m.in.:

 • znaki zakazu BHP – wskazują, jakie zachowania są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa;
 • znaki ostrzegawcze BHP – ostrzegają przed konkretnymi zagrożeniami lub niebezpieczeństwami (np. ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się, ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym);
 • znaki nakazu BHP – wskazują, jak należy się zachować w danym miejscu lub jakie działanie jest pożądane ze względów bezpieczeństwa (np. nakaz stosowania ochrony rąk, chroń głowę);
 • znaki ewakuacyjne – stanowią wizualną informację o przebiegu drogi ewakuacyjnej, a w sytuacji zagrożenia pozwalają szybko i bezpiecznie przedostać się do bezpiecznej strefy;
 • znaki informacyjne BHP – lokalizują ważne punkty, takie jak np. prysznic bezpieczeństwa, nosze czy punkt pierwszej pomocy.

Znaki zakazu BHP

W miejscu pracy mogą występować różne zagrożenia. Potencjalne niebezpieczeństwo mogą stwarzać np. wykorzystywane maszyny i urządzenia. Znaki zakazu minimalizują te zagrożenia użytkownicy w jasny sposób informowani są, jakie zachowania lub działania nie są pożądane.

Znaki zakazu dostępne są na różnych podłożach (np. folia samoprzylepna, płytka PCV) i w różnych formatach. Bardzo ciekawą opcją wydają się również łatwe w aplikacji, a jednocześnie bardzo odporne na ścieranie znaki podłogowe. Warstwa antypoślizgowa wpływa na poprawę bezpieczeństwa, natomiast mocny klej sprawia, że dobrze trzymają się podłoża.

Piktogramy występują w wersji z opisem i bez opisów. Znaki są bardzo intuicyjne – użytkownicy nie powinni mieć problemu z rozszyfrowaniem ich znaczenia, ale jeśli istnieje potrzeba doprecyzowania przekazu, można stosować znaki z opisem słowny.

Znak zakazu BHP „nie dotykać” w wersji z opisem i bez opisu:

Przykładowe znaki zakazu BHP, z którymi można spotkać się w miejscu pracy

 • Zakaz używania otwartego ognia
 • Zakaz przejścia
 • Nie załączać urządzeń elektrycznych
 • Zakaz gaszenia wodą
 • Zakaz używania windy w razie pożaru
 • Zakaz używania rękawic roboczych
 • Zakaz używania szlifierki
 • Zakaz smarowania urządzeń w ruchu
 • Zakaz zdejmowania osłon podczas pracy urządzenia
Udostępnij: