Zwężenie jezdni – znaki ostrzegawcze A-12a, A-12b, A-12c

Zwężenie jezdni – znaki ostrzegawcze A-12a, A-12b, A-12c

21 czerwca 2021

Jak prawidłowo powinno być oznakowane zwężenie jezdni? W jaki sposób ustawia się znaki ostrzegawcze A-12a, A-12b i A-12c?

Drogowe znaki ostrzegawcze A-12a, A-12b i A-12c stosuje się w celu ostrzeżenia o zbliżaniu się do zwężenia jezdni, które może być niebezpieczne dla kierujących pojazdami.

Zwężenie jezdni – dwustronne

Znak A-12a umieszcza się przed miejscami, w których jezdnia zwężona jest z obu stron.

Zwężenie jezdni – prawostronne

Znak A-12b umieszcza się przed miejscami, w których jezdnia jest zwężona z prawej strony.

Zwężenie jezdni – lewostronne

Znak A-12c umieszcza się przed miejscami, w których jezdnia jest zwężona z lewej strony.

Kiedy na drodze umieszcza się znak A-12?

Znaki A-12a – A-12c umieszcza się przed miejscami, w których występuje (co najmniej po jednej stronie jezdni) zmniejszenie jej szerokości powyżej 0,2 m oraz jeżeli szerokość zwężonego odcinka jezdni wynosi mniej niż 5,5 m. Nie stosuje się ich jednak do oznakowania:

Szczegółowe zasady stosowania znaków A-12

  • Przy zwężeniu, zwłaszcza dwustronnym, które uniemożliwia wyminięcie się dwóch pojazdów o normatywnej szerokości, można dodatkowo umieszczać znaki B-31 i D-5.
  • Jeśli wymijanie się pojazdów nie jest możliwe, a zwężony odcinek drogi jest dłuższy niż 150 m lub znajduje się w łuku pionowym lub poziomym i kierujący nie widzą pojazdów znajdujących się po przeciwnych stronach zwężenia, należy zastosować sygnalizację świetlną, ręczne kierowanie ruchem lub miejscowe poszerzenie zwężonego odcinka (tak, aby umożliwić wymijanie się pojazdów).
  • Jeśli pas ruchu kończy się na odcinku międzywęzłowym, to na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h umieszcza się znaki A-12b lub A-12c oraz – w odległości do 100 m od końca pasa ruchu – umieszcza się znak informacyjny D-14 lub D-14a. Na drodze o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h stosuje się tylko znaki D-14 lub D-14a.
Udostępnij: