Atmosfera wybuchowa – oznakowanie i przepisy BHP przy pracach związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

Atmosfera wybuchowa – oznakowanie i przepisy BHP przy pracach związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

26 października 2021

Przy pracach związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych może występować atmosfera wybuchowa. Jak wygląda prawidłowe oznakowanie miejsc zagrożonych wybuchem?

Atmosfera wybuchowa – definicja, wymagane oznakowanie

Według definicji podanej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. poprzez termin należy rozumieć mieszaninę z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po wystąpieniu zapłonu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. obiekty technologiczne (czyli budynki związane z funkcjonowaniem sieci gazowej, usytuowane na wydzielonym terenie), w których może wystąpić atmosfera wybuchowa należy w sposób widoczny oznakować znakiem:

Znak „atmosfera wybuchowa”

Cechy charakterystyczne znaku:

  • trójkątny kształt,
  • czarne litery EX na żółtym tle z czarnym obramowaniem,
  • żółte tło stanowiące minimum 50% powierzchni znaku.

Dopuszcza się umieszczanie poza znakiem dodatkowych opisów – szczególnie dotyczących oznaczenia stref.

Strefy zagrożenia wybuchem

Strefy wyznaczane są na podstawie prawdopodobieństwa i czasu wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł:

  • występuje stale, często lub przez długie okresy – STREFA 0;
  • może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania – STREFA 1;
  • nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia – utrzymuje się przez krótki okres – STREFA 2.

Przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu:

  • występuje stale, często lub przez długie okresy – STREFA 20;
  • może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania – STREFA 21;
  • nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia – utrzymuje się przez krótki okres – STREFA 22.
Udostępnij: