Nieupoważnionym wstęp wzbroniony: co oznaczają znaki, tabliczki i gdzie je kupić?

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony: co oznaczają znaki, tabliczki i gdzie je kupić?

25 sierpnia 2021

Z tabliczkami „nieupoważnionym wstęp wzbroniony” można spotkać się w różnych miejscach. Gdzie najczęściej występują takie znaki i jakie przepisy regulują ich obecność?

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony – znaki BHP w miejscu pracy

W zakładach pracy można spotkać się z różnymi znakami bezpieczeństwa.

 • Znaki ochrony przeciwpożarowej pozwalają szybko zlokalizować sprzęt potrzebny do akcji ratowniczej.
 • Znaki ewakuacyjne ułatwiają orientację, pozwalają szybko i bezpiecznie wydostać się z budynku w sytuacji zagrożenia.
 • Znaki informacyjne BHP wskazują na lokalizację takich punktów jak np. apteczka, prysznic bezpieczeństwa czy telefon alarmowy.
 • Znaki ostrzegawcze BHP komunikują o konkretnym zagrożeniu lub o niebezpieczeństwie, które występuje w danym miejscu lub związane jest np. z obsługą maszyn.
 • Znaki nakazu BHP informują, jakie zachowanie jest pożądane dla zachowania bezpieczeństwa.
 • Znaki zakazu BHP wskazują, jakie zachowania nie są pożądane z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Odpowiadające normom znaki BHP muszą znajdować się w miejscach, w których występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, a za ich prawidłowe rozmieszczenie odpowiada pracodawca. Znak „nieupoważnionym wstęp wzbroniony” (występujący jako naklejka lub tabliczka) należy do znaków zakazu. Umieszczony na nim piktogram jest jasny i czytelny – odbiorca nie powinien mieć wątpliwości, co oznacza. Jednak w celu doprecyzowania przekazu można stosować znaki z opisem słownym.

Tabliczka „osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” na placu budowy

Z różnymi wersjami tabliczki „nieupoważnionym wstęp wzbroniony” można spotkać się również na placach budowy.

Osoby znajdujące się na terenie budowy narażone są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Źródłem zagrożenia mogą być np. prace na wysokościach (zagrożenie uderzeniem przez spadające elementy) czy specjalistyczny sprzęt (ryzyko potrącenia, zgniecenia, wciągnięcia przez ruchome części maszyny). Oprócz tego na placu budowy nie brak wystających ostrych elementów, potencjalnym zagrożeniem są także głębokie wykopy. 

Tabliczka "nieupowaznionym wstep wzbroniony" na placu budowy

W takim miejscu przebywanie osób postronnych jest szczególnie niepożądane – plac budowy powinien być ogrodzony i odpowiednio oznakowany. 

Aby ostrzec osoby postronne przed zagrożeniem, stosuje się charakterystyczne, żółto-czarne tablice, np.:

 • Teren budowy, wstęp wzbroniony;
 • Uwaga! Niezatrudnionym wstęp wzbroniony;
 • Uwaga! Przejście zabronione, roboty remontowo-budowlane.

Jeżeli na placu budowy trwają prace gazociągowe lub istnieje ryzyko wybuchu, zastosowane powinny być odpowiednie znaki, np.:  

 • Uwaga! Gaz, nieupoważnionym wstęp wzbroniony;
 • Uwaga! Strefa zagrożenia wybuchem 2, nieupoważnionym wstęp wzbroniony.

Zakaz wejścia do lasu

Znak „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” a przepisy

Zgodnie z przepisami stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

 • uprawy leśne do 4 m wysokości;
 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
 • ostoje zwierząt;
 • źródliska rzek i potoków;
 • obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, gdy:

 • wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
 • występuje zagrożenie pożarowe;
 • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Tabliczka informująca o zakazie wstępu

Jeśli las objęty jest stałym lub okresowym zakazem wstępu, konieczne jest odpowiednie oznakowanie. Co to znaczy? Na tablicy powinien być umieszczony napis „zakaz wstępu” i wskazana przyczyna oraz termin obowiązywania zakazu.

Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.

Zakaz wstępu a miejsca ujęcia wody

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia składów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, mogą być ustanawiane:

 • strefy ochronne ujęć wody,
 • obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęć wody.

Przepisy wskazują, że na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy ograniczyć jedynie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. Przestrzeń powinna być ogrodzona, a jej granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających. Na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Tabliczka „teren prywatny, wstęp wzbroniony”

Tabliczki „wstęp wzbroniony” stosuje się również do oznakowania terenów prywatnych. To prosty i niedrogi sposób, by poinformować osoby postronne, że na danym obszarze, nawet jeśli nie jest odgrodzony, nie powinny przebywać. Zakaz wstępu na prywatną posesję nie musi wiązać się z kwestiami bezpieczeństwa.

Znaki wskazujące, że na terenie obowiązuje zakaz wstępu mogą być stosowane np. przed posesjami, działkami itp. Najważniejsze, by tabliczka była odpowiedniej wielkości, czytelna i nie pozostawiała wątpliwości, że wyznacza granice terenu prywatnego, a jego właściciel nie życzy sobie, by przebywały na nim osoby postronne.

Jeżeli na  terenie posesji znajduje się pies, ogrodzeniu warto umieścić odpowiednie oznakowanie. Może być to szczególnie istotne w przypadku psów, które w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. zostały wymienione jako rasy agresywne. Wykaz obejmuje następujące rasy:

 • amerykański pit bull terrier,
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog amerykański,
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

Gdzie jeszcze można spotkać się z tabliczkami „wstęp wzbroniony”?

Znaki wskazujące, że w danym miejscu nie powinny przebywać osoby postronne i obowiązuje zakaz wstępu mają szerokie zastosowanie. Można spotkać się z nimi w różnych miejscach, np. na halach produkcyjnych, w szpitalach, w budynkach użyteczności publicznej.

Przykladowe zastosowania tabliczki "wstep wzbroniony"

Przykładowe zastosowanie tabliczek i piktogramów „zakaz wstępu” / „wstęp wzbroniony”:

 • tereny wojskowe, strzelnice;
 • tereny oczyszczalni ścieków;
 • węzeł cieplny;
 • hala produkcyjna;
 • gastronomia;
 • znaki ogólnego zastosowania.

znakowo_produkt_maly produkt=”1679, 2932, 2181″]

Gdzie można kupić tabliczki „nieupoważnionym wstęp wzbroniony”?

Szeroki wybór znaków „wstęp wzbroniony” znajdziesz na Znakowo.pl. Oferujemy najwyższej jakości znaki, które sprawdzą się w różnych sytuacjach. W zależności od potrzeb i indywidualnych preferencji zamówisz u nas:

 • łatwe w aplikacji naklejki;
 • wytrzymałe, odporne na działanie warunków atmosferycznych znaki na płycie PCV;
 • równie wytrzymałe, a przy tym świetnie prezentujące się tabliczki aluminiowe (bez otworów montażowych / z otworami okrągłymi lub podłużnymi).
Udostępnij: