Znak „ciągnąć, aby otworzyć” i inne – stara a nowa norma

Znak „ciągnąć, aby otworzyć” i inne – stara a nowa norma

22 grudnia 2021

Znaki „ciągnąć, aby otworzyć”, „pchać, aby otworzyć”, „przesunąć w celu otwarcia” i „stłuc, aby uzyskać dostęp” – czym różnią się tabliczki zgodne z normą PN-EN ISO 7010:2012 od oznakowania według normy PN-92/N-01256/02?

Odpowiednio rozmieszczone znaki ewakuacyjne ułatwiają poruszanie się po drodze ewakuacyjnej i pomagają przedostać się z miejsca zagrożenia do bezpiecznej strefy. Ważne, by oznakowanie było czytelne i nie wzbudzało wątpliwości. Dlaczego trzeba o tym pamiętać? Ponieważ dla znaków ewakuacyjnych obowiązują w Polsce dwie równoległe normy, a wygląd niektórych znaków został zmodyfikowany. Sprawdźmy, czy i w jaki sposób zmieniły się znaki umieszczane nad drzwiami oznakowanymi tabliczką „wyjście ewakuacyjne”.

Znak „ciągnąć, aby otworzyć”

Znak umieszcza się na drzwiach oznaczonych jako wyjście ewakuacyjny, które otwierają się przez pociągnięcie.

Wśród znaków odpowiadających wymaganiom normy PN-92/N-01256/02 funkcjonuje jeden znak wskazujący na konieczność pociągnięcia drzwi w celu ich otworzenia. Na tabliczce widnieje strzałka skierowana grotem w kierunku osoby znajdującej się przed tym znakiem.

Norma PN-EN ISO 7010:2012 wprowadziła nieco inne tabliczki – wskazują one nie tylko na to, że drzwi należy pociągnąć (kierunek otwierania), ale również na to, z której strony się otwierają (czy należy pociągnąć je z prawej, czy z lewej strony).

Ciągnąć, aby otworzyć – znak według starej normy (PN-92/N-01256/02)

Ciągnąć, aby otworzyć – znaki według nowej normy (PN-EN ISO 7010:2012)

Znak „pchać, aby otworzyć”

Taki znak konieczny jest, jeśli drzwi otwierają się pod wpływem pchnięcia.

Stare i nowe oznakowanie jest analogiczne jak w przypadku znaku mówiącego, że drzwi należy pociągnąć.

Norma PN-92/N-01256/02: jeden znak – na tabliczce widnieje strzałka z grotem skierowanym „na zewnątrz”.

Norma PN-EN ISO 7010:2012: dwa znaki – wskazują, z której strony należy pchnąć drzwi, aby je otworzyć.

Pchać, aby otworzyć – znak według starej normy (PN-92/N-01256/02)

Pchać, aby otworzyć – znaki według nowej normy (PN-EN ISO 7010:2012)

Znak „przesunąć w celu otwarcia”

Jeśli drzwi oznakowane tabliczką „wyjście ewakuacyjne” są przesuwane, stosuje się znak „przesunąć w celu otwarcia”.

Przesunąć w celu otwarcia – oznakowanie według starej i nowej normy

Znaki są niemal identyczne. Strzałka na tabliczce powinna wskazywać, w jakim kierunku należy przesunąć drzwi, aby je otworzyć.

Znak „stłuc, aby uzyskać dostęp”

Taka tabliczka umieszczana jest, jeśli w celu uzyskania dostępu do klucza lub systemu otwarcia, które umożliwiają wyjście, konieczne jest zbicie szyby (osłony).

Stłuc, aby uzyskać dostęp – oznakowanie według starej i nowej normy

Jak widać, również te znaki starej i nowej normy praktycznie się nie różnią.

Udostępnij: