Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki Wyjście ewakuacyjne

Znak Wyjście ewakuacyjne Obowiązek zapewnienia właściwego oznakowania dróg ewakuacyjnych spoczywa na właścicielach i zarządcach obiektów i regulowany jest prawnie. Piktogram Wyjście Ewakuacyjne umieszcza się na trasie drogi ewakuacyjnej i nad szczególnie ważnymi punktami – kluczowe dla bezpieczeństwa osób ewakuowanych oraz akcji ratunkowej jest m.in. prawidłowe oznakowanie wyjścia ewakuacyjnego z poszczególnych pomieszczeń czy z budynku.
W Polsce obowiązują dwie równoległe normy dla znaków ewakuacyjnych – „stara norma” PN-92/N-01256/02 i „nowa norma” o charakterze międzynarodowym PN-EN ISO 7010:2012.
W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości znaki ewakuacyjne / informacyjne, m.in. tabliczka wyjście ewakuacyjne z napisem „WYJŚCIE EWAKUACYJNE”, „EXIT”, „EMERGENCY / EXIT”, „WYJŚCIE / ISEJIMAS”, „OKNO EWAKUACYJNE”, „WEJŚCIE”, znaki umiejscawiające klucze do wyjścia ewakuacyjnego („Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się… m.in. w sekretariacie, dyżurce pielęgniarek, w portierni), znaki informujące o braku wyjścia ewakuacyjnego, lokalizujące przycisk otwierania drzwi ewakuacyjnych, informujące o drabinie / oknie ewakuacyjnym i wyjściach ewakuacyjnych dla niepełnosprawnych.