Droga wewnętrzna (znak D-46)

Droga wewnętrzna (znak D-46)

24 kwietnia 2020

Za znakiem D-46 „droga wewnętrzna” nie obowiązują przepisy ruchu drogowego. Kierowca musi jednak stosować się do ustawionych na takiej drodze znaków i nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. Co jeszcze trzeba wiedzieć o drogach wewnętrznych?

Znak D-46 „droga wewnętrzna”

Znak D-46 „droga wewnętrzna” stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę ogólnodostępną niepubliczną – drogę, której zarządcą nie jest jednostka administracji publicznej (samorządowej lub rządowej), ale inna jednostka, będąca jej właścicielem lub administratorem.

Znaków wskazujących początek lub koniec drogi wewnętrznej nie stosuje się na wjazdach (wyjazdach) do obiektów przy drodze, chyba że, ze względu na rodzaj obiektu (kompleks budynków o różnym przeznaczeniu) lub charakter wyjazdu, mogłoby budzić wątpliwości, że jest to wjazd na drogę niepubliczną.

Na drodze wewnętrznej stosuje się znaki takie jak na drodze publicznej – z grupy wielkości małych lub mini.

Znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej”

Znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej” stosuje się w celu wskazania wyjazdu z ogólnodostępnej drogi niepublicznej na drogę publiczną, zarządzaną przez administrację rządową lub samorządową. Kierowca opuszczający drogę wewnętrzną włącza się do ruchu, co oznacza, że musi ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.

Zasady poruszania się po drogach wewnętrznych

Drogi wewnętrzne leżą w obrębie obszaru miasta, gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa, ale znajdują się na terenie prywatnym. Mogą to być np. drogi osiedlowe lub drogi dojazdowe do gruntów i posesji. Jednak w rozumieniu ustawy o drogach publicznych nie są one drogami publicznymi – nawet wówczas, gdy pozostają ogólnodostępne. Chociaż kodeks ruchu przewiduje dla nich znak (D-46), nie muszą być oznakowane. Nie obowiązują na niech przepisy ruchu drogowego – zasady poruszania się po drodze wewnętrznej ustala właściciel.

Droga wewnętrzna a przepisy ruchu drogowego

Na drodze wewnętrznej oznaczonej znakiem D-46 kierowcy nie muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego, jednak muszą stosować się do ustawionych znaków i sygnałów drogowych i nie mogą stwarzać zagrożenia dla ruchu innych pojazdów i ruchu pieszych. Zatem, jeśli poruszamy się po drodze wewnętrznej, nie dostaniemy mandatu m.in. za brak świateł, jazdę bez zapiętych pasów, parkowanie w dowolnym miejscu (o ile nie ma zakazu parkowania) czy za prowadzenie auta bez prawa jazdy. Nie można natomiast prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu.

Droga wewnętrzna – czy rzeczywiście wszystko wolno?

W praktyce bardzo rzadko funkcjonują drogi wewnętrzne, które nie są strefami ruchu. Jeżeli droga wewnętrzna jest jednocześnie strefą ruchu obowiązują na nie wszystkie zasady ruchu drogowego.

Zdarza się również, że nad tabliczką „droga wewnętrzna” znajduje się tabliczka „strefa zamieszkania” – wówczas należy stosować się do przepisów określonych dla strefy zamieszkania.

Udostępnij: