Drogowe bariery ochronne – przepisy i wymagania

Drogowe bariery ochronne – przepisy i wymagania

25 czerwca 2019

Drogowe bariery ochronne zalicza się do aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oznacza to, że podczas niezamierzonych zdarzeń w ruchu, np. podczas kolizji lub wypadków drogowych, urządzenie wchodzi w bezpośredni kontakt z pojazdem.

Drogowe bariery ochronne mają fizycznie uniemożliwiać zjechanie pojazdu z drogi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne. Zapobiegają również wjeżdżaniu pojazdów poza koronę drogi i przejeżdżaniu pojazdów na jezdnie, przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. Drogowe bariery ochronne niedopuszczaną do powstania kolizji pojazdów z obiektami lub przeszkodami stałymi, znajdującymi się w pobliżu jezdni. Ich stosowanie dopuszczalne jest tylko wtedy i tylko w takich miejscach, w których przewidywane skutki wypadków będą poważniejsze niż skutki najechania pojazdu na barierę.

Drogowe bariery ochronne – podział

ZE WZGLĘDU NA FUNKCJĘ:

 • skrajne – umieszczane przy krawędziach jezdni, koronach drogi lub obiektów mostowych;
 • dzielące – umieszczane na pasach dzielących drogi dwujezdniowe lub bocznych pasach dzielących;
 • osłonowe – umieszczane między jezdniami a obiektami lub przeszkodami stałymi, które znajdują się w pobliżu jezdni.

ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ:

 • stalowe U-14a;
 • betonowe U-14b;
 • stalowo-betonowe U-14c;
 • stalowe linowe U-14d;
 • z tworzyw sztucznych U-14e, wypełniane piaskiem lub wodą, do zabezpieczeń tymczasowych.

ZE WZGLĘDU NA ODKSZTAŁCENIE W CZASIE KOLIZJI:

 • sztywne – ich odkształcanie jest równe lub bliskie zeru;
 • wzmocnione – odkształcenie może dochodzić do 0,85 m;
 • podatne drogowe bariery ochronne – odkształcenie wynosi od 0,6 do 3,5 m.

Wymagania dla drogowych barier ochronnych

Bariery linowe U-14d mogą być stosowane przy krawędziach pasa ruchu lub w pasie dzielącym jezdnie, pod warunkiem spełnienia warunków odkształcenia w czasie kolizji i posiadania atestów bezpieczeństwa. Drogowe bariery ochronne U-14e powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymałości. Powinny również umożliwiać obciążenie ich wnętrza poprzez zasypanie piaskiem lub zalanie wodą.

Dopuszcza się do stosowania barier złożonych z elementów o następujących barwach:

 • żółtej,
 • białej,
 • białej i czerwonej – montowanych na przemian.

Dopuszczalne jest również stosowanie na końcowych elementach barier urządzeń i rozwiązań, które amortyzują siłę uderzenia, w przypadku kolizji – od warunkiem, że mają aprobatę techniczną.

Udostępnij: