Urządzenia BRD – aktywne i bierne

Urządzenia BRD – aktywne i bierne

17 kwietnia 2019

Urządzenia BRD stosowane są w celu ochrony życia i mienia uczestników ruchu, a także użytkowników terenów przyległych do drogi. Na drodze można umieszczać takie urządzenia, które dopuszczone zostały do obrotu, mają odpowiednie certyfikaty i atesty. Urządzenia  bezpieczeństwa ruchu drogowego można podzielić na aktywne i bierne.

Urządzenia BRD stosuje się w celu optycznego prowadzenia ruchu, informowania i ostrzegania kierujących, zamykania dróg dla ruchu i zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym, prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym, zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych, wskazania pikietażu drogi oraz oznaczania obiektów, które znajdują się w skrajni drogi.

Urządzenia BRD – zadania

Urządzenia BRD ustawiane są, aby zapewnić odpowiednie warunki drogowe – takie, w których zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu będzie możliwie jak najmniejsze. Poza tym mogą mieć istotny wpływ na pewność i płynność ruchu, stosowane są również w celu zapobiegania wypadkom drogowym i ich skutkom.

Aktywne urządzenia BRD

Aktywne urządzenia BRD to takie, z którymi pojazd wchodzi w bezpośredni kontakt podczas niezamierzonych zdarzeń w ruchu drogowym (m.in. podczas kolizji lub wypadków drogowych). Urządzenia BRD z tej grupy są przystosowane do takiego kontaktu, a ich konstrukcja zapewnia minimalizację bezpośrednich zderzeń z pojazdem, a zwłaszcza ich następstw dla osób, które znajdują się w pojeździe.

Aktywne urządzenia BRD to:

  • Bariery drogowe i bariery ochronne na obiektach mostowych – ze względu na funkcję można je podzielić na: skrajne (umieszczane przy krawędzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego); dzielące (umieszczane na pasie dzielącym drogę); osłonowe (umieszczane między jezdną a obiektami lub przeszkodami stałymi, znajdującymi się w pobliżu jezdni); Bariery mogą być stalowe, betonowe, stalowo-betonowe, stalowe linowe, występują również bariery z tworzyw sztucznych oraz wypełniane woda lub piaskiem.
  • Osłony energochłonne i zabezpieczające – pochłaniają energię pojazdu uderzającego w urządzenie, dzięki czemu można zmniejszyć skutki wypadku (w porównaniu do zderzenia bezpośrednio z przeszkodą).
  • słupy znaków drogowych lub latarni.

Bierne urządzenia BRD

Bierne urządzenia BRD nie wchodzą w bezpośredni kontakt z pojazdem w zdarzeniach drogowych, w wypadkach lub kolizjach. Służą one do organizacji i kierowania ruchem drogowym, a także do zapobiegania zakłóceniom ruchu. Ustawiany są również po to, aby uprzedzać kierujących pojazdami i innych użytkowników dróg o zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz innych sytuacjach lub czynnikach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub sprawność ruchu.

Bierne urządzenia BRD to:

  • osłony przeciwolśnieniowe.
Udostępnij: