Garaże dla samochodów osobowych

Garaże dla samochodów osobowych

20 marca 2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę. Jak, zgodnie z Rozporządzeniem i późniejszymi zmianami do Rozporządzenia, powinny spełniać garaże dla samochodów osobowych?

Garaże dla samochodów osobowych – wymagania ogólne

Garaż do przechowywania i bieżącej niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym (z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami) lub garażem otwartym (bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi), powinien mieć:

 • wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2m;
 • wjazdy lub wrota garażowe o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle;
 • elektryczną instalację oświetleniową;
 • zapewnioną wymianę powietrza;
 • wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami w garażu z instalacją wodociągową lub przeciwpożarową tryskaczową, w garaży podziemnym przed wjazdem do niego oraz w garażu nadziemnym o pojemności powyżej 25 samochodów;
 • instalację przeciwpożarową, wymaganą przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczoną przed zamarzaniem.

Garaże dla samochodów osobowych – pochylnie

Do garażu położonego poniżej lub powyżej terenu należy zapewnić dojazd dla samochodów za pomocą pochylni lub zastosować odpowiednie urządzenia do transportu pionowego.

W garażu przeznaczonym dla więcej niż 25 samochodów na każdej kondygnacji należy stosować pochylnie o szerokości co najmniej 5,5 m, umożliwiające ruch dwukierunkowy, lub osobne, jednopasmowe pochylnie o szerokości co najmniej 2,7 m dla wjazdu i wyjazdu samochodów. W przypadku garażu, który mieści mniej niż 25 samochodów na kondygnacji, dopuszcza się stosowanie wyłącznie pochylni jednopasmowych, pod warunkiem zainstalowania sygnalizacji do regulacji kierunków ruchu. Natomiast w garażach jedno- i dwupoziomowych, przeznaczonych dla nie więcej niż 10 samochodów na kondygnacji, dopuszcza się stosowanie pochylni jednopasmowej bez sygnalizacji świetlnej.

Dojazdy do stanowisk postojowych

Dojazd (droga manewrowa) do stanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym (bez ścian wewnętrznych) powinien mieć szerokość dostosowaną do warunków ruchu takich samochodów, jakie mają być przechowywane, oraz do sposobu ich usytuowania w stosunku do osi drogi, ale co najmniej:

 • przy usytuowaniu prostopadłym – 5 m;
 • przy usytuowaniu pod kątem 60° – 4 m;
 • przy usytuowaniu pod kątem 45° – 3,5 m;
 • przy usytuowaniu równoległym – 3 m.

Garaże dla samochodów osobowych – wymagania dla miejsc postojowych

Odległość między dłuższą krawędzią stanowiska postojowego a:

 • ścianą powinna wynosić co najmniej 0,3 m;
 • słupem powinna wynosić co najmniej 0,1 m (pod warunkiem zapewnienia swobodnego otwarcia drzwi samochodu).
Udostępnij: