Liternictwo znaków drogowych pionowych

Liternictwo znaków drogowych pionowych

30 grudnia 2019

Liternictwo znaków drogowych pionowych – zasady ogólne i zasady tworzenia napisów.

Wszelkie napisy na znakach, tabliczkach do znaków oraz na tablicach umieszczanych dla potrzeb ruchu drogowego wykonuje się literami i cyframi, które odpowiadają wzorom podanym w punkcie 1.4.3 Załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Wyjątek stanowią napisy umieszczone na licach znaków kierunku i miejscowości wykonanych z folii pryzmatycznej, z grupy wielkości „wielkie”. W szczególności chodzi o tablice E-1aI, E-1aII, E-2c, E-2d, E-14a i E-20, zlokalizowane na autostradzie.

Liternictwo znaków drogowych – tablice znaków kierunku i miejscowości, z grupy „wielkie”

Tworząc napisy na tych tablicach, należy zastosować korekty wymiarów – wymiary liter podano w tabelach 1.8 i 1.10 oraz w punkcie 1.4.3 Załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Korekty:

 • Dla białych liter i cyfr o wysokości 420 mm należy przyjąć odstęp między literami i cyframi: o = 1,5 gr + 0,2 (1,5 gr) = 1,8 gr = 126 mm zamiast 105 mm.
 • Dla białych liter i cyfr o wysokości 348 mm należy przyjąć odstęp między literami i cyframi: o = 1,5 gr + 0,2 (1,5 gr) = 1,8 gr = 104,4 mm zamiast 87 mm.
 • Dla niebieskich liter i cyfr o wysokości 348 mm, umieszczanych na białym tle, należy przyjąć:
  • grubość elementów: gr = 1/6 d + 0,15 (1/6 d) = 66,7 mm zamiast 58 mm;
  • odstęp pomiędzy literami: o = 1,5 gr + 0,2 (1,5 gr) = 1,8 gr = 104,4 mm zamiast 87 mm.

Liternictwo znaków drogowych – ogólne zasady tworzenia napisów i umieszczania cyfr

Napisy

Napisy sporządza się małymi literami. Do rozpoczynania napisów i nazw miejscowości stosuje się duży litery – z wyjątkami podanymi na wzorach znaków, których dotyczą. Przy nazwach długich lub złożonych dopuszcza się stosowanie skrótów, np. Ostrów Wlkp. Zamiast Ostrów Wielkopolski.

Cyfry

Cyfry wykonuje się w wysokości liter dużych, z wyjątkami określonymi w opisach szczegółowych.

Odstępy między literami w wyrazie oraz pomiędzy cyframi odmierzane są na linii odmierzania odstępów.

Liternictwo znaków drogowych – jednostka grubości „gr”

Podstawową jednostką w systemie jest grubość elementów liter i cyfr, oznaczona jako jednostka grubości „gr”. Wszystkie inne elementy liter i cyfr oraz zestawionych z nich wyrazów i napisów podawane są w jednostkach grubości „gr” w sposób następujący:

 • wysokość liter dużych i cyfr d = 6 gr;
 • zasadnicza wysokość liter małych m = 4 gr;
 • wysokość wiersza pisma w = 8 gr;
 • minimalna odległość między wierszami, tzw. Interlinia i = 2 gr;
 • wysokość pasa pisma p = w + i = 10 gr.
Udostępnij: