Lokal gastronomiczny – o jakich znakach należy pamiętać?

Lokal gastronomiczny – o jakich znakach należy pamiętać?

25 września 2017

Gastronomia jest branżą bardzo specyficzną. Oczywiście, tak jak każdy inny zakład pracy, lokal gastronomiczny podlega ogólnym zasadom BHP. Jednak w przypadku barów, restauracji czy innych tego rodzaju punktów dochodzą jeszcze przepisy związane z podawaniem i przyrządzaniem żywności.

Każdy pracownik, który ma bezpośredni kontakt z żywnością, musi przestrzegać instrukcji oraz wytycznych bezpieczeństwa i higieny stosownych dla branży spożywczej. Pamiętajmy również, że pracownicy zakładów gastronomicznych korzystają z typowo kuchennych urządzeń, np. krajalnic czy pieców do pizzy. Ich obsługa wymaga zachowania odpowiednich środków ostrożności. Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce istnieje obowiązek zamieszczania znaków BHP w miejscach użyteczności publicznej, a więc również i w zakładach pracy. A o umieszczeniach jakich znaków w lokalu gastronomicznym warto jeszcze pamiętać?

Jak oznaczyć lokal gastronomiczny, by był widoczny dla klienta?

Lokali i punktów gastronomicznych nie brakuje – zwłaszcza w większych miastach i miejscowościach turystycznych. Konkurencja jest duża. Z tego względu kluczowa jest odpowiednia reklama i szyld, który zwróci uwagę gości i dzięki któremu nie będą oni mieli wątpliwości, że właśnie w tym miejscu można dobrze zjeść. Warto także wiedzieć, że istnieje szereg piktogramów informacyjnych, które wskazują na charakter punktu, np. kawiarnia.

Znaki informacyjne dla gości

Lokal gastronomiczny dobrze wyposażyć również w znaki, które nie są obowiązkowe z formalnego punktu widzenia. Tabliczki informujące o bezpłatnym Wi-Fi czy o braku możliwości płatności kartą na pewno okażą się przydatne dla gości.

Instrukcje i znaki BHP

Przepisy mówią o tym, ze każdy pracodawca ma obowiązek wyposażyć stanowisko pracy w odpowiednie, zgodne z normami instrukcje przeciwpożarowe oraz BHP. Dotyczy to również stanowisk pracy w lokalach gastronomicznych. Znaki oraz instrukcje BHP, np. instrukcja BHP przy obsłudze maszyny wieloczynnościowej gastronomicznej, powinny być umieszczone w miejscach widocznych i łatwo dostępnych dla pracowników. Brak wymaganych oznaczeń podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wiąże się z wystawieniem mandatu dla pracodawcy.

Lokal gastronomiczny – zakaz palenia

Całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych, a więc również w lokalach gastronomicznych, obowiązuje w Polsce od listopada 2015 roku. Od września 2016 roku zakaz ten został poszerzony również o e-papierosy. Według przepisów konieczne jest również umieszczenie stosownych tabliczek, które informują o zakazie palenia wyrobów tytoniowych (muszą być to piktogramy z oznaczeniem słownym). Właściciel lokalu gastronomicznego może wydzielić strefę, w której palenie papierosów jest dozwolone, czyli palarnię. Takie miejsce również powinno być odpowiednio oznaczone.

Udostępnij: