Materiały zagrażające środowisku – oznakowanie ADR

Materiały zagrażające środowisku – oznakowanie ADR

2 stycznia 2020

Jak, zgodnie z umową ADR, powinny być oznakowane pojazdy, które transportują materiały zagrażające środowisku?

Materiały zagrażające środowisku – definicja

Materiały zagrażające środowisku obejmują substancje ciekłe lub stałe, zanieczyszczające środowisko wodne, oraz roztwory i mieszaniny takich substancji (m.in. preparaty, odpady).

W myśl tej definicji „substancje” to pierwiastki chemiczne i ich związki w stanie naturalnym lub uzyskane w dowolnym procesie produkcyjnym, wraz z ich wszelkimi dodatkami, niezbędnymi do zapewnienia trwałości produktu. To także wszelkie zanieczyszczenia pochodzące z tych procesów – z wyłączeniem rozpuszczalników, które mogą być oddzielane bez wpływu na stabilność substancji lub zmianę ich składu.

Oznakowanie

Sztuki przesyłek z materiałami zagrażającymi środowisku powinny być trwale oznakowane – znakiem dla materiału zagrażającemu środowisku.

Wyjątek stanowią opakowania pojedyncze oraz opakowania wewnętrzne w opakowaniach kombinowanych, jeżeli opakowania te zawierają nie więcej niż 5 litrów materiałów ciekłych lub nie więcej niż 5 kilogramów materiałów stałych.

Oznakowanie powinno być czytelne i dobrze widoczne. Powinno być również odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne, nie wykazując przy tym utraty swoich funkcji. DPPL o pojemności większej niż 450 litrów oraz opakowania duże powinny mieć znaki na dwóch przeciwległych stronach.

Materiały zagrażające środowisku – znak

Znak powinien mieć kształt kwadratu ustawionego pod kątek 45° (kształt rombu). Symbol (ryba i drzewo) powinien być w kolorze czarnym na białym lub odpowiednio kontrastującym tle. Minimalne wymiary powinny wynosić 100 x 100 mm, a minimalna szerokość linii obrzeża tworzącej kontur rombu powinna wynosić 2 mm. Ze względu na wielkość sztuki przesyłki wymiary/grubość linii mogą zostać zmniejszone, pod warunkiem, że znak pozostanie widoczny. Elementy znaku, dla których nie podano wymiarów, powinny być proporcjonalne do odpowiednich elementów.

Znaki UN

Znak materiału zagrażającego środowisku powinien być umieszczony w pobliżu innych wymaganych znaków. Jeżeli przepisy ADR nie stanowią inaczej, to każda sztuka przesyłki powinna być oznakowana numerami rozpoznawczymi zawartych w niej towarów niebezpiecznych, poprzedzonymi literami „UN”. Numer UN i litery „UN” powinny mieć nie mniej niż 12 mm wysokości, z wyłączeniem sztuk przesyłek o pojemności 30 litrów lub mniej, lub maksymalnej masie netto 30 kg oraz butli o pojemności wodnej 60 litrów lub mniej, w których to przypadkach wysokość numeru UN i liter „UN” powinna wynosić nie mniej niż 6 mm. Wyjątek stanowią również sztuki przesyłek o pojemności do 5 litrów lub masie do 5 kg, w których to przypadkach wysokość numeru UN i liter „UN” powinna być właściwego rozmiaru. W przypadku przedmiotów nieopakowanych znak powinien być naniesiony na samym przedmiocie, na zawierającej go klatce, na wyposażeniu służącym do jego przenoszenia, składowania albo przesuwania.

Udostępnij: