Przewóz ładunków niebezpiecznych – wyposażenie pojazdu

Przewóz ładunków niebezpiecznych – wyposażenie pojazdu

4 grudnia 2019

Pojazdy przeznaczone do transportu ładunków niebezpiecznych muszą spełniać określone wymagania. Zawarte są one m.in. w Umowie ADR. W dokumencie znajdują się informacje na temat tego, jak powinien być wyposażony taki pojazd i jak zabezpieczyć przewóz ładunków niebezpiecznych.

Wyposażeniem ADR nazywamy wszystkie obowiązkowe przedmioty, które w trakcie transportu ładunków niebezpiecznych, mają zapewnić bezpieczeństwo – zarówno załodze, jak i środowisku.

Każda jednostka transportowa, realizująca przewóz ładunków niebezpiecznych, powinna posiadać wyposażenie dla ochrony ogólnej i indywidualnej. Elementy wyposażenia powinny być dobrane odpowiednio do numerów nalepek ostrzegawczych, właściwych dla załadowanych towarów. Numery nalepek ostrzegawczych mogą być odczytane z listu przewozowego.

Przewóz ładunków niebezpiecznych – wyposażenie jednostki transportowej

W jednostce transportowej powinno być przewożone następujące wyposażenie:

 • klin pod koła (dla każdego pojazdu) o odpowiednim rozmiarze w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz średnicy jego kół;
 • dwa stojące znaki ostrzegawcze;
 • płyn do płukania oczu – nie jest wymagany w przypadku nalepek ostrzegawczych o numerach 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3.

W pojeździe, dla każdego członka załogi, powinny znajdować się:

 • kamizelka ostrzegawcza (np. określona w normie EN 471:2003+A1:2007);
 • przenośne urządzenia oświetleniowe – nie powinny one zawierać powierzchni metalowych, które mogłyby spowodować iskrę krzesaną;
 • para rękawic ochronnych;
 • środki ochrony oczu (np. okulary ochronne).

Przewóz ładunków niebezpiecznych – dodatkowe wyposażenie pojazdów

Dla niektórych klas wymagane jest dodatkowe wyposażenie:

 • maska ucieczkowa dla każdego członka załogi pojazdu – powinna być przewożona w jednostce transportowej w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych 2.3 lub 6.1;
 • łopata;
 • osłona otworów kanalizacyjnych;
 • pojemnik do zbierania pozostałości.

Łopata, osłona otworów kanalizacyjnych i pojemnik do zbierania pozostałości to elementy niezbędne jedynie w przypadku jednostek transportujących materiały stałe i materiały ciekłe, oznakowane nalepkami ostrzegawczymi o numerach 3, 4.1, 4.3, 8, 9.

Udostępnij: