Minimalne wymagania dla znaków akustycznych

Minimalne wymagania dla znaków akustycznych

19 czerwca 2018

Różnego rodzaju znaki (ochrony przeciwpożarowej, ewakuacyjne, bhp) ostrzegają przed niebezpieczeństwami, wskazują na umieszczenie gaśnic i innego sprzętu przeciwpożarowego lub pomagają w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji. Znaki akustyczne mają na celu ostrzeżenie przed grożącym niebezpieczeństwem i wezwania ludzi do podjęcia określonych działań. Jakie są minimalne wymagania dla znaków akustycznych?

Cechy charakterystyczne znaków akustycznych

Minimalne wymagania dla znaków akustycznych można znaleźć w Dyrektywie 92/58/EWG. Według znajdujących się tam zapisów znaki tego rodzaju muszą mieć poziom głośności znaczenie wyższy niż poziom hałasu otoczenia. Muszą być słyszalne, ale nie będąc jednocześnie przesadnymi czy bolesnymi. Oprócz tego znaki akustyczne muszą być łatwo rozpoznawalne – szczególnie pod względem długości pulsu i przerw między pulsami lub ich grupami. Bardzo ważne jest, by były wyraźnie różne od innych znaków akustycznych i poziomu hałasu otoczenia.

Jeżeli urządzenie sygnalizacyjne może emitować sygnały akustyczne o zmiennej i stałej częstotliwości, to zmienna częstotliwość powinna być używana do wskazywania większego poziomu niebezpieczeństwa lub pilniejszej potrzeby wymaganej lub prowadzonej interwencji czy akcji (w stosunku do stałej częstotliwości).

Wymagania dla znaków akustycznych – sygnał do ewakuacji

  • Ustalony sygnał alarmowy do ewakuacji (zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 92/58/EWG musi być do sygnał ciągły) powinien znaleźć się w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  • Możliwość uruchomienia sygnału powinna mieć każda osoba, która zauważy ogień – dobrze, aby miejsce, z którego uruchamiany jest alarm, było łatwo dostępne dla wszystkich.
  • Sygnał powinien trwać tak długo, aż wszyscy opuszczą budynek.
Udostępnij: