Minimalne wymiary piktogramów CLP i etykiet

Minimalne wymiary piktogramów CLP i etykiet

29 lipca 2021

Minimalne wymiary piktogramów CLP i etykiet stosowanych do oznakowania substancji stwarzających zagrożenie.

Piktogramy CLP

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku z czerwonym obramowaniem – na tyle szeroki, aby było wyraźnie widoczne. W środku kwadratu, na białym tle, naniesiony jest czarny symbol.

Piktogramy CLP – zagrożenia fizyczne

Do oznaczenia zagrożeń fizycznych stosuje się piktogramy z następującymi symbolami:

 • GHS01 – wybuchająca bomba,
 • GHS02 – płomień,
 • GHS03 – płomień nad okręgiem,
 • GHS04 – butla gazowa,
 • GHS05 – działania żrące.

Piktogramy CLP – zagrożenia dla zdrowia

Do oznaczenia substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia stosuje się piktogramy z następującymi symbolami:

 • GHS06 – czaszka,
 • GHS05 – korozja,
 • GHS07 – wykrzyknik,
 • GHS08 – zagrożenie dla zdrowia.

Piktogramy CLP – zagrożenia dla środowiska

Do oznaczenia substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska stosuje się piktogramy z następującymi symbolami:

 • GHS09 – środowisko.

Piktogramy CLP – zagrożenie dodatkowe

Do oznaczenia substancji stwarzających inne zagrożenia stosuje się piktogramy z następującymi symbolami:

 • GHS07 – wykrzyknik.

Minimalne wymiary piktogramów CLP i etykiet

Pojemność opakowania nieprzekraczająca 3 l:

 • Wymiary etykiety (w milimetrach) – w miarę możliwości co najmniej 52 x 74;
 • Wymiary każdego piktogramu – nie mniej niż 10 x 10, w miarę możliwości co najmniej 16 x 16.

Pojemność opakowania większa niż 3 l, ale nieprzekraczająca 50 l:

 • Wymiary etykiety CLP (w milimetrach) – co najmniej 74 x 105;
 • Wymiary każdego piktogramu – co najmniej 23 x 23.

Pojemność opakowania większa niż 50 l, ale nieprzekraczająca 500 l:

 • Wymiary etykiety (w milimetrach) – co najmniej 105 x 148;
 • Wymiary każdego piktogramu – co najmniej 32 x 32.

Pojemność opakowania większa niż 500 l:

 • Wymiary etykiety (w milimetrach) – co najmniej 148 x 210;
 • Wymiary każdego piktogramu – co najmniej 46 x 46.

W szczególnych przypadkach możliwe są odstępstwa od podanych wyżej wymiarów piktogramów i etykiet CLP. Obowiązują one dla:

 • przenośnych butli gazowych;
 • pojemników na gaz, przeznaczonych dla propanu, butanu lub gazu płynnego (LPG);
 • aerozoli i szczelnych pojemników z rozpylaczem zawierających substancje lub mieszaniny sklasyfikowane jako stanowiące zagrożenie przy aspiracji;
 • metali w postaci bryły, stopów, mieszanin zawierających polimery, mieszanin zawierających elastomery;
 • materiałów wybuchowych wprowadzonych do obrotu w celu uzyskania wybuchu lub efektów pirotechnicznych;
 • substancji lub mieszanin sklasyfikowanych jako powodujące korozję metali, ale niesklasyfikowanych jako działające żrąco na skórę lub powodujące poważne uszkodzenia oczu (kategoria 1).
Udostępnij: