Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Produkt łatwopalny - znak substancji łatwopalnej (piktogram GHS 02)

numer: LF002

Format:

Podłoże:

Rodzaj:

cena netto:

 zł

cena brutto:

 zł

ilość:

Opis:

Znak CLP 02 "Produkt łatwopalny", piktogram GHS 02 wg normy Globally Harmonized System.
Piktogram (etykieta) do oznakowywania niebezpiecznych - łatwopalnych materiałów, substancji.

Piktogramy CLP (GHS) określają rodzaj zagrożenia. W Unii Europejskiej normy GHS zostały wprowadzone i przyjęte przez Rozporządzenie CLP (Classification, Labelling and Packaging).

Kolor i wygląd etykiety został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi:

 • piktogram ma być wyraźny na tle etykiety.
 • piktogramy CLP powinny być czarne na białym tle z czerwoną ramką.
 • mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku, rombu.
 • piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia powinien zajmować przynajmniej 1/15 pola powierzchni oznakowania, jednakże nie mniej niż 1 cm2.

Wielkość etykiety jest uzależniona od pojemności opakowania wg tabeli:

 • mniej niż 3 dm3  - minimum 52 x 74 mm - jeżeli to możliwe
 • 3 - 50 dm3 - minimum 74 x 105 mm
 • 50 - 500 dm3 - minimum 105 x 148 mm
 • powyzej 500 dm3 - minimum 148 x 210 mm


Od 1 grudnia 2010 roku - zgodnie z rozporządzeniem CLP Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie "klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin" oraz zgodnie z rozporządzeniami "dostosowania do postępu naukowo-technicznego" rozporządzenie (WE) 1272/2008 - substancje chemiczne są klasyfikowane i pakowane według zasad CLP.


Do 1 czerwca 2015 roku mieszaniny chemiczne mogły być klasyfikowane i pakowane według starych zasad (Rozporządzenie MZ Dz. U. 445 rok 2012).
Z dniem 1 czerwca 2017 skończył się okres przejściowy dla mieszanin aktualnie dostępnych na rynku. Obecnie etykietowanie i opakowanie mieszanin musi być zgodne z odpowiednimi postanowieniami rozporządzenia (WE) 1278/2008, tym samym wprowadzenie rozporządzenia CLP można uważać za koniec okresu przejściowego.

Istnieją ściśle określone zasady zastępowania starych znaków chemicznych znakami CLP.

Biały, kwadratowy znak. Wewnątrz znaku biały romb / kwadrat postawiony na wierzchołku z czerwoną obwódką. Wewnątrz kwadratu czarny piktogram - płomień / ogień / ognisko / płomyk / pożar / substancje łatwopalne.

Wysokiej jakości produkt renomowanej marki TDC. Formy w jakich możesz kupić produkt `Produkt łatwopalny - znak piktogram GHS 02 CLP - LF002`: tabliczka, naklejka, nalepka, płytka:

Produkt dostępny w następujących formatach, podłożach, wariantach:

 • LF002B1fn - 10 X 10 cm - folia samoprzylepna, nieświecące
 • LF002C1fn - 15 X 15 cm - folia samoprzylepna, nieświecące
 • LF002A6fn - 5 X 5 cm - folia samoprzylepna, nieświecące
 • LF002D4fn - 25 X 25 cm - folia samoprzylepna, nieświecące

Zakupy
Wyślij wiadomość

Proszę czekać

Produkty powiązane

Zobacz inne powiązane produkty.