Naklejki ADR. Bezpieczny transport substancji stwarzających zagrożenie

Naklejki ADR. Bezpieczny transport substancji stwarzających zagrożenie

1 lutego 2024

Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych określa m.in. standardy oznakowania opakowań oraz pojazdów przewożących takie towary. Jakie naklejki ADR mogą być przydatne?

Naklejki ADR wskazujące klasy zagrożenia

Substancje niebezpieczne podzielone są na różne klasy zagrożenia. Nalepki ostrzegawcze ADR wskazujące, do której z nich zalicza się transportowany materiał, mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku (rombu). Kolor nalepki uzależniony jest od konkretnej klasy zagrożenia. Na znakach znajduje się numer klasy, podklasy i/lub odpowiedni element graficzny.

Zagrożenie klasy 1: Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałem wybuchowym

Nr wzoru nalepkiPodklasaWzór nalepki
1Podklasa: 1.1, 1.2, 1.3 podklasa 1.1
1.4Podklasa 1.4 podklasa 1.4
1.5Podklasa 1.5 podklasa 1.5
1.6Podklasa 1.6 podklasa 1.6

Zagrożenie klasy 2: Gazy

2.1Podklasa: gazy palnegazy palne czarnegazy palne białe
2.2Podklasa: gazy niepalne i nietrującegazy niepalne i nietrujące  czarnegazy niepalne i nietrujące białe
2.3Podklasa: gazy trującegazy trujące

Zagrożenie klasy 3: Materiały zapalne ciekłe

3klasa 3 czarneklasa 3 białe

Zagrożenie klasy 4.1: Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe

4.1klasa 4.1

Zagrożenie klasy 4.2: Materiały podatne na samozapalenie

4.2klasa 4.2

Zagrożenie klasy 4.3: Materiały wydzielające w kontakcie z wodą gazy palne

4.3klasa 4.3 czarneklasa 4.3 białe

Zagrożenie klasy 5.1: Materiały utleniające

5.1klasa 5.1

Zagrożenie klasy 5.2: Nadtlenki organiczne

5.2klasa 5.2 czarneklasa 5.2 białe

Zagrożenie klasy 6.1: Materiały trujące

6.1klasa 6.1

Zagrożenie klasy 6.2: Materiały zakaźne

6.2klasa 6.2

Zagrożenie klasy 7: Materiały promieniotwórcze

7AKategoria I – BIAŁAklasa 7A
7BKategoria II – ŻÓŁTAklasa 7B
7CKategoria III – ŻÓŁTAklasa 7C
7EMateriał rozszczepialnyklasa 7E

Zagrożenie klasy 8: Materiały żrące

8klasa 8

Zagrożenie klasy 9: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne, w tym materiały zagrażające środowisku

9klasa 9
9Aklasa 9A

Naklejki ADR z numerem UN

Czterocyfrowy numer UN to numer rozpoznawczy materiału. Może oznaczać konkretną substancję lub grupę substancji o podobnych właściwościach. Numer UN pozwala szybko zidentyfikować zawartość opakowania oraz związanego z nim zagrożenia.

Naklejki manipulacyjne

Naklejki dotyczące sposobu manipulowania i składowania stosowane są dość często, nie tylko w przypadku transportu materiałów niebezpiecznych. Dostarczają ważnych informacji na temat tego, jak należy obchodzić się z ładunkiem, aby zminimalizować potencjalne ryzyko związane z daną substancją, np. przy wyładunku, lub aby nie uszkodzić towaru.

Inne naklejki stosowane w transporcie ADR

W transporcie ADR stosuje się także inne naklejki, np.:

  • z symbolem trójlistka (dla materiałów promieniotwórczych),
  • ze znakiem baterii litowej,
  • LQ (Limitet Quantities – ilości ograniczone),
  • ostrzegające o materiałach o podwyższonej temperaturze,
  • ostrzegające o materiałach zagrażających środowisku (ryba i drzewo).

Na ciężarówkach warto stosować także naklejki „angles morts”.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: