Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Naklejki ADR, etykiety i oznaczenia

Naklejki ADR, etykiety i oznaczenia na Znakowo.pl
Pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne muszą być prawidłowo oznakowane – niemal w całej Europie obowiązuje system piktogramów ostrzegawczych ADR-RID (konwencja ADR dotyczy międzynarodowego transportu drogowego, natomiast RID – transportu kolejowego).
Nalepki ostrzegawcze (etykiety ADR) umieszcza się na zewnętrznej powierzchni kontenerów, kontenerów-cystern, cystern przenośnych oraz pojazdów, a także na opakowaniach produktów, opakowania zbiorczych i transportowych. Oznaczenia muszą odpowiadać wzorom i wymaganiom określonym w załącznikach do umowy ADR.
Nalepki ostrzegawcze ADR, odpowiednie do zagrożeń różnych klas, znajdziesz na Znakowo.pl. W ofercie mamy łatwe do użycia naklejki ADR zawierające oznaczenia materiałów wybuchowych i zapalnych, utleniających, trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, żrących oraz innych niebezpiecznych substancji oraz gazów. Na Znakowo.pl możesz również zamówić naklejki ADR służące do oznakowania produktów i przesyłek, które podczas transportu – ze względu na swoje właściwości – wymagają szczególnej ostrożności.

strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)